Meedoen Noordkop 2016

Meedoen Noordkop geeft schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens de kans deel te nemen aan sport-, culturele- en onderwijsactiviteiten. Deze activiteiten kunnen worden aangekocht in een webshop, waarop sportverenigingen, scholen en winkels hun aanbod kunnen presenteren. De ouders kunnen de aankoop doen, zonder daarvoor zelf te hoeven betalen. Ook enkele Zandtemer verenigingen zijn aangesloten.

Op de webshop kunnen ouders voor een bepaald budget aanbiedingen afnemen voor hun kind(eren). Per kalenderjaar is er € 350,- per kind beschikbaar. Dit geld stelt de gemeente beschikbaar. Voor het kalenderjaar 2016 kan men vanaf heden een aanvraag indienen via de gemeentelijke websites www.wijkteam-schagen.nl of www.wijkteam-hollandskroon.nl.

Van een eventueel tegoed over 2015 kan men geen gebruik meer maken. Het tegoed voor 2016 is, na toekenning, beschikbaar tot het einde van het kalenderjaar. De regeling is bedoeld voor gezinnen met een inkomen dat lager is dan 110% van het bijstandsniveau en die geen in aanmerking te nemen vermogen hebben. De grenzen voor het inkomen zijn: echtpaar of samenwonend paar € 1.528,53, alleenstaande ouder € 1.069,97 (tarieven per 01-01-2016). De grens voor het vermogen is € 11.840,00. De webshop is beschikbaar op www.meedoennoordkop.nl.

Een voorbeeld
De oudervereniging van school organiseert jaarlijks het schoolreisje. Hiervoor moet betaald worden. De school kan deze bijdrage als product in de webshop aanbieden. Na goedkeuring door de gemeente, verschijnt het product op de website en is het ook echt te koop. Gezinnen met een laag inkomen loggen in op de website en kunnen het product in de webshop kopen. Het bedrag wordt door de gemeente overgemaakt aan de school. En zo kan het kind mee op schoolreisje.

Wil een vereniging of school iets aanbieden in de webshop? Zij kunnen dan gaan naar de website www.meedoennoordkop.nl en het formulier invullen. Deelname is gratis.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info