Meepraten over de dienstregeling van Connexxion

Het openbaar busvervoer in onze provincie wordt geregeld door Connexxion Openbaar Vervoer. Voor de dienstregeling van 2016-2017, die ingaat op 10 juli, is Connexxion bezig met de voorbereiding. Een goed moment om te kijken of er verbeteringen mogelijk zijn die inwoners van Schagen zouden willen. Daarom vraagt de gemeente aan inwoners die hier ideeën over hebben, of zij een kort voorstel voor verbetering van de dienstregeling willen insturen. Het gaat om het busvervoer binnen gemeente Schagen.

De voorstellen kan men alleen per e-mail doorgeven aan postbus8@schagen.nl onder vermelding van “dienstregeling 2016-2017”. Het verzoek aan een ieder is om dit vóór maandag 25 januari te doen. De voorstellen worden daarna doorgenomen en vervolgens ter beoordeling doorgegeven aan Connexxion.

Eén voorwaarde wordt al gegeven: er is geen financiële ruimte voor uitbreiding in de voorzieningen. Dit betekent dat eventuele uitbreidingen gecompenseerd moeten worden met besparingen elders. Het is de bedoeling dat hier in de ideeën rekening mee wordt gehouden.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info