Meer inzet voor en met jongeren

Gemeente Schagen gaat samenwerken met L!NK jongerenwerk. Hiermee wordt de inzet voor en met jongeren uitgebreid. Vanuit een vertrouwensrelatie kunnen zowel de jongerenconsulenten van het wijkteam als jongerenwerkers van L!NK positief gedrag stimuleren bij andere jonge mensen.

De samenwerking is zo gekozen omdat er overlast wordt ervaren in Schagen, Tuitjenhorn en Warmenhuizen. Nog voor de corona-tijd werd een bijeenkomst gehouden in Tuitjenhorn. De meer dan honderd bewoners vertelden toen over het overlast-gevend gedrag van jongeren. Het probleem speelt niet alleen in Tuitjenhorn. Ook elders is in de coronaperiode overlast zelfs nog toegenomen. Om dit gedrag te verminderen, ook in de toekomst, is ter plekke meer inzet nodig. Daarom is L!NK jongerenwerk in de arm genomen. De jongerenwerkers zullen zichtbaar in de wijk werken aan het terugdringen van de overlast. De betrokkenheid van inwoners krijgt hierbij aandacht.

Het gaat om het meer zichtbaar zijn in de wijk. L!NK ontwikkelt een aanpak voor de hele gemeente, die snel ingezet kan worden waar overlastsituaties zich voordoen. Deze expertise kiest de gemeente nu als, mogelijk tijdelijke, aanvulling.

L!NK heeft ambulante jongerenwerkers, die aanvullend werk doen op wat de gemeente al doet. Zij zijn net zoals de gemeentelijke wijkteam-Jeugdconsulenten zichtbaar in de wijk, benaderbaar voor inwoners en staan in goed contact met de (overlastgevende) jongeren. Het verschil is dat de jongerenwerkers persoonlijker contact kunnen maken. Zij kunnen jongeren helpen om een mooie tijd te maken van deze levensfase. En waar nodig helpen op weg naar gezond, jongvolwassen gedrag. De inzet van L!NK is in elk geval tot september van dit jaar.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info