Meer werk voor gemeente Schagen door groeiende economie

Dat de economie behoorlijk aantrekt, merkt ook de gemeente Schagen. Projecten waarover al jaren gesproken werd, komen nu versneld van de grond. Maar er komen ook nieuwe projecten op de gemeente af. Om ervoor te zorgen dat deze projecten allemaal snel uitgevoerd kunnen worden, gaat de gemeente meer projectleiders en ondersteunend personeel aannemen.

Burgemeester Marjan van Kampen: “We willen als gemeente graag voortvarend meewerken aan al die projecten en plannen, die bijdragen aan het fijn wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren en ervoor te zorgen dat die plannen en projecten werkelijkheid worden, hebben we meer mensen nodig. Als er meer werk te doen is moet je de organisatie daarop aanpassen. Daarom gaan we meer mensen aannemen.” Het gaat hier om werkzaamheden voor bijvoorbeeld woningbouwprojecten in meerdere dorpen in de gemeente, de vernieuwing van de omgeving van het Makado Centrum inclusief de herinrichting van de buitenruimte, maar ook de inrichting van 30 kilometer zones in verschillende dorpen.

Snel werken aan meer woningbouw

Het college voorziet de komende jaren een extra uitdaging rondom personeel. Jelle Beemsterboer, wethouder Ruimtelijke ordening hierover: “Wij willen snel meer woningen bouwen nu blijkt dat er meer ruimte van de provincie gaat komen. Daar moeten plannen voor klaargemaakt worden in alle kernen. Dat er veel te weinig woningen zijn in onze gemeente, is voor iedereen duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar Warmenhuizen waar maar liefst meer dan 160 inschrijvingen waren voor 41 nieuwe woningen. Of de ruim 800 belangstellenden voor de nieuwe woningen aan de Beethovenlaan in Schagen. We verwachten de komende jaren twee keer zoveel woningen te moeten bouwen dan dat de provincie verwacht dat nodig is. Die plannen moeten voorbereid worden. Daarom lobbyen we samen met onze buurgemeenten bij de provincie en het rijk voor extra woningen. Vanuit die extra projecten zijn ook meer inkomsten voor de gemeente te verwachten overigens.” Marjan van Kampen: “Om goed voorbereid te zijn, gaan we hiervoor nu extra projectleiders en ondersteunend personeel aannemen. Dit doen we geleidelijk, zodat we kunnen toegroeien naar voldoende personeel. Op die manier kunnen we snel blijven acteren en hoeven bijvoorbeeld woningbouw-projecten ook in drukkere tijden niet onnodig op de plank te blijven liggen.”

De extra medewerkers die het college wil aantrekken zijn vooral voor ruimtelijke ordening en het openbaar gebied. De kosten die het college dit jaar aan extra personeel kwijt is, kunnen betaald worden uit in de begroting 2018. Het college gaat de raad bij de eerste tussentijdse rapportage voorstellen hoe met de verwachte kosten en opbrengsten van de projecten de structurele kosten voor het extra personeel betaald kunnen worden. De gemeenteraad behandelt de tussentijdse rapportage in de raadsvergadering van juni.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info