Najaarsvergadering met lezing.

Dinsdag 20 november houdt de Historische Vereniging De Zijpe haar najaarsvergadering in het dorpshuis de Uijtkijk in Sint Maartensbrug. De aanvang is 20.00 uur. Na een kort huishoudelijk gedeelte zal mevrouw Dieuwertje Duijn van Archeologie West-Friesland een lezing verzorgen met als titel “De verborgen geschiedenis van de stolpboerderij”.

Ieder jaar worden in Noord-Holland ongeveer 30 stolpboerderijen afgebroken. In veel gevallen verdwijnt hiermee een eeuwenoud gebouw. Archeologie West-Friesland (het archeologisch samenwerkingsverband van negen gemeenten) doet sinds 2010 ondergronds en bovengronds onderzoek naar oude stolpen die gesloopt zullen worden. Doel van het onderzoek is om meer te weten te komen over de geschiedenis van het boerderijtype.

Voorafgaand aan de sloop wordt onder meer het vierkant (de houten hoofdconstructie van de stolp) onderzocht. Het vierkant is het oudste gedeelte van de stolp en geeft daarom informatie over de ouderdom van de boerderij. Door middel van jaarringonderzoek kan de leeftijd van het vierkant zeer nauwkeurig worden bepaald. Hieruit is gebleken dat een stolpboerderij vaak veel ouder is dan je op basis van de gevels zou verwachten. Achter gevels uit de 19ste eeuw kan bijvoorbeeld een vierkant uit de 16de eeuw schuil gaan.

Na de sloop vindt een opgraving plaats, waarbij de ondergrondse resten van de boerderij worden onderzocht. Hierbij komen bijvoorbeeld verdwenen kelders, funderingen en putten tevoorschijn. Aan de hand van deze gegevens kan de oude indeling van de stolp worden gereconstrueerd. Door de combinatie van boven- en ondergronds onderzoek kan de volledige geschiedenis van de boerderij in kaart worden gebracht.

Tijdens de lezing wordt ingegaan op de resultaten van diverse onderzochte stolpboerderijen in West-Friesland.

Het belooft een interessante avond te worden.

De toegang voor leden van de Historische Vereniging De Zijpe (eventueel met introducé) is gratis, niet-leden betalen € 5,– p.p.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info