Nestbehandeling ganzen

Van 17 maart t/m 21 maart worden de nesten, van verschillende soorten ganzen en de knobbelzwaan, behandeld. Dit gebeurt bij nesten op diverse locaties in gemeente Schagen. Wilde ganzen zorgen namelijk voor veel schade, omdat zij gewassen en vegetatie aanvreten.

Doel is om de eieren uit de nesten onder te dompelen in maïsolie, zodat er minder wilde ganzen geboren worden en er dus minder vegetatie wordt aangevreten. De gemeente wil door de nestbehandeling voorkomen dat de ganzen de gewassen op de nabijgelegen weilanden aanvreten.

Daarnaast is onder andere het natuurgebied ten zuiden van de Witte Paal erg kwetsbaar. Als de populatie grauwe ganzen hier groter wordt, komen broedplekken van zeldzame soorten als de roerdomp, de waterral en de kiekendief in het gedrang. Te veel ganzen tasten het leefgebied van deze soorten aan. Uit de nesten van de grauwe ganzen wordt één ei niet gedompeld. Als er namelijk helemaal geen kuikens uit de eieren zouden komen, nestelen de ganzen een tweede keer. Het onderdompelen van de eieren is overlegd met het CNME en Vogelwerkgroep Tringa.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info