Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker winkelsluiting en leegstand zichtbaar. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar het koopgedrag van groot belang.

Begin september start in de Randstad daarom een grootschalig regionaal onderzoek. Dat onderzoek brengt, net als in 2011, in beeld waar inwoners van de Randstad boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook de gemeente Schagen neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden ook enige honderden inwoners uit Schagen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Ook kan het zijn dat het onderzoeksbureau telefonisch contact opneemt om de vragenlijst af te nemen. Deelname is natuurlijk vrijwillig maar wordt door de provincies en uw gemeente zeer op prijs gesteld.

De resultaten van het onderzoek zijn eind 2016 bekend via www.kso2016.nl. Daar kunt u ook meer informatie over het onderzoek vinden. Voor vragen kan gemaild worden met info@kso2016.nl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info