Nieuw wapen gemeente Schagen

Het nieuwe wapendiploma van de gemeente Schagen wordt dinsdagavond 3 februari tijdens de vergadering van de raad van Schagen opgesteld, zodat een ieder daar kennis van kan nemen. De raad van Schagen heeft op 27 mei 2014 besloten om een wapen te gaan voeren. Zij heeft het uitgebrachte advies van de Hoge Raad van Adel overgenomen. Vervolgens is een verzoek gericht aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander om het recht te verkrijgen een wapen te voeren. Dit verzoek heeft de Koning bij Koninklijk Besluit van 30 juni 2014 positief bekrachtigd. Inmiddels heeft de gemeente het zgn. “Wapendiploma” ontvangen van de Hoge Raad van Adel.

Omschrijving van het Wapen
“In keel een roos liggende in een ring waarop vier diagonaal geplaatste geleliede stokjes, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden rechts door een geharnaste man, een rode pluim op zijn helm en houdende over de rechterschouder een morgenster, en links door een aanziende leeuw, staande op een grasgrond alles van natuurlijke kleur”.

De Hoge Raad van Adel gaf er de voorkeur aan om een combinatie te maken van de bestaande wapens van de voormalige gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe en geen volledig nieuw wapen te ontwerpen. Het schild van de voormalige gemeente Schagen is als middelpunt gekozen. De stad neemt binnen de gemeente Schagen een centrale plek in. De stad was in de geschiedenis al een belangrijke ontmoetingsplaats voor dit gebied. Stad Schagen kreeg op 12 mei 1415 stadsrechten van graaf Willem VI.
Om de oude waarden van de andere twee gemeenten niet te verliezen zijn er kenmerken aan het wapenschild toegevoegd. Aan de ene kant een geharnaste man (Schagen) en aan de andere kant een leeuw (Zijpe). Bovenop het schild is een kroon geplaatst (Harenkarspel).

Waarom een wapen
Het hebben van een gemeentewapen moet gezien worden als een symboolfunctie. Een wapen geeft vanuit historisch perspectief een beeld van de gemeente als democratisch publiekrechtelijk orgaan. In één symbool wordt de historie van de gemeente weergeven.

Gebruik
Alleen de gemeente Schagen mag het gemeentewapen gebruiken in haar uitingen. In de dagelijkse praktijk is de gemeente herkenbaar via de huisstijl (logo) zoals deze met ingang van 1 januari 2013 wordt gebruikt.
Het wapen zal worden toegepast op de penning die onderdeel uitmaakt van de ambtsketen van de burgemeester en op ereblijken van de gemeente.

Foto Wapen gemeente Schagen

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info