Nieuwe AED-kasten, voor als elke seconde telt

Met de bevestiging van de nieuwe AED-kast aan de zijkant van het gemeentehuis in Schagen is de vervanging van de 80 AED-kasten in de gemeente Schagen bijna volbracht. De nieuwe kasten beschermen de AED’S beter tegen vorst en stof, en zijn bovendien eenvoudiger te openen dan de oude modellen, wat erg belangrijk is als elke seconde telt.

De vervanging van de AED-kasten in de hele gemeente is bovendien een mooie aanleiding voor wethouder Ben Blonk en de werkgroep AED om aandacht te vestigen op de AED’s en inwoners te stimuleren de gratis training te volgen en tot het netwerk van AED-vrijwilligers toe te treden. Blonk: “Jaarlijks worden in Nederland 15.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Dat kan thuis gebeuren, op het werk, tijdens het winkelen of sporten… in de meeste gevallen zijn er omstanders bij op het moment dat het fout gaat. En als zij binnen 6 minuten weten te handelen, kan dat voor de persoon in kwestie levensreddend zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners weten waar AED’s hangen, en hoe ze die kunnen bedienen. De training daarvoor vergoeden wij. Het kost mensen dus niets om aan het netwerk van vrijwilligers deel te nemen.”

Henk van Loveren, werkzaam bij het rode kruis en binnen de werkgroep AED verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de AED’s, onderschrijft het belang van een zo groot mogelijk aantal vrijwilligers. “In Schagen zijn 750 getrainde vrijwilligers aangesloten bij het netwerk. Dat is boven het landelijke gemiddelde en de veiligheidsregio heeft ons hiermee gecomplimenteerd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar als elke seconde telt is het van levensbelang dat er iemand in je buurt is die weet hoe te handelen. Dus hoe meer vrijwilligers, hoe beter!”

De wethouder en de werkgroep hopen op veel nieuwe aanmeldingen. Op de website van de gemeente Schagen is informatie te vinden over aanmelding voor het vrijwilligersnetwerk en de locaties van de AED’S. Kijk hiervoor op www.schagen.nl/AED

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info