Nieuwe groepstraining en informatiebijeenkomst valpreventie

Vallen en opstaan, opkrabbelen en doorgaan… Dat hebben we jong geleerd. Hoe is het nu we een dagje ouder worden, of te maken hebben met een ziekte of aandoening? We worden voorzichtiger. En dat is helemaal niet gek, want we vallen gemiddeld één keer per jaar. Om vallen te helpen voorkomen geeft Revalidatie- & Behandelcentrum Samen informatie over valpreventie en valpreventietrainingen. Zo start 11 februari een valpreventietraining voor mensen die met een rollator lopen en is er op 18 februari een gratis informatiebijeenkomst valpreventie voor mensen die een CVA (beroerte) gehad hebben.

Informatiebijeenkomst valpreventie
Op 18 februari om 10.00 uur is in De Groene Schakel in Schagen een gratis informatiebijeenkomst over valpreventie voor mensen die een beroerte gehad hebben (CVA-patiënten). Tijdens deze bijeenkomst geven een ergotherapeut en een fysiotherapeut informatie over valrisico’s en hoe vallen voorkomen kan worden. De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Wonen plus Welzijn.

Valpreventietrainingen
Naast informatiebijeenkomsten verzorgt Revalidatie- & Behandelcentrum Samen ook valpreventietrainingen, zowel in groepsverband als individueel. Dinsdag 11 februari start een nieuwe groepstraining in De Bron in Schagen. Deze training is bedoeld voor mensen die met een rollator lopen. Daarnaast start in het voorjaar een training in Magnushof in Schagen voor mensen die binnenshuis zonder hulpmiddel lopen.
De valpreventietrainingen worden gegeven door een fysiotherapeut en een ergotherapeut. De training in groepsverband is voor mensen met een verhoogd risico om te vallen, bijvoorbeeld door evenwichtsproblemen, conditieverlies of slecht zien. De groepstraining bestaat uit zes lessen in groepen van zes tot twaalf deelnemers. Er wordt getraind op onder andere een hindernisbaan. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over hoe vallen voorkomen kan worden. Voor de groepstraining wordt een eigen bijdrage van € 49,95 gevraagd. Deze eigen bijdrage kan, afhankelijk van de verzekering, door de zorgverzekeraar worden vergoed. De individuele training is voor mensen voor wie het niet mogelijk is aan de groepstraining mee te doen. Deze training vindt bij voorkeur bij mensen thuis plaats.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten en valpreventietrainingen op www.woonzorggroepsamen.nl of neem contact op met Revalidatie- & Behandelcentrum Samen via telefoonnummer 0224 – 211149 of via behandelcentrum@woonzorggroepsamen.nl. U kunt uzelf via deze weg ook aanmelden voor de valpreventietrainingen.

Over Revalidatie- & Behandelcentrum Samen
Woonzorggroep Samen beschikt over een apart centrum voor revalidatie en behandeling: Revalidatie- & Behandelcentrum Samen. Dit centrum richt zich specifiek op de oudere revalidant, die gevolgen ondervinden van een ziekte, aandoening of ongeval, in het bijzonder mensen met CVA, electief, trauma en amputatie.
Revalidatie- & Behandelcentrum Samen is gevestigd in Schagen en beschikt over een specialistische kliniek waar cliënten terecht kunnen voor revalidatie, behandeling en consultatie. Daarnaast zijn er zeventig plaatsen waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven, allen voorzien van high-tech voorzieningen die volledig aansluiten bij de laatste ontwikkelingen op revalidatiegebied. Revalidatie- & Behandelcentrum Samen werkt hierbij nauw samen met de verwijzende ziekenhuizen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info