Nieuwe prestatieafspraken huurwoningen

Voor het eerst zijn met alle corporaties en huurdersbelangenverenigingen die actief zijn in de gemeente Schagen gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit was al langer een gedeelde wens van de gemeente, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland, Woningstichting Den Helder en de huurdersbelangenverenigingen.

Vertrouwen in samenwerken
‘Samen staan we sterker in het oplossen van de woningcrisis, waar de sociale huursector een deel van de oplossing kan zijn. We zien met vertrouwen de samenwerking in de komende jaren tegemoet,’ aldus wethouder Jelle Beemsterboer.

De nieuwe koers van Wooncompagnie sluit uitstekend aan bij de intentie om met andere partijen deze opgave op te pakken. ‘Veel meer woningen bouwen en bestaande woningen verstandig verbeteren zodat er sneller een veel ruimer en meer gevarieerd woonaanbod ontstaat, is een van de vier pijlers van onze nieuwe Koers’, aldus directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘We hebben grote ambities voor onszelf vastgesteld en zijn heel blij deze ook terug te zien in de prestatieafspraken met al deze partijen. Samen bereiken we altijd meer dan alleen, daar zijn we van overtuigd’.

Toenemende opgave
Alle inwoners van Schagen moeten goed kunnen en blijven wonen, in het bijzonder ook kwetsbare huurders. ‘We zien een toenemende opgave op het sociaal-maatschappelijke vlak. Bij deze opgave gaat het om ondersteuning van kwetsbare bewoners’, aldus Angelo van Rijn gebiedsregisseur van Wooncompagnie. ‘Vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden gaan we ons hier samen optimaal voor inspannen.’

Meer mogelijkheden door wijziging verhuurderheffing
De nieuwe prestatieafspraken gelden voor de komende 5 jaar. Het gaat om afspraken zoals de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de verduurzaming van al bestaande sociale huurwoningen. Ook is er met elkaar afgesproken de komende jaren tenminste 410 nieuwe sociale huurwoningen in de gemeente te bouwen. Daarnaast gaan we aan de slag met wijzigingen die het nieuwe kabinet doorvoert op het gebied van de verhuurdersheffing en de mogelijkheden die dit biedt voor de bouw van extra woningen in de gemeente.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info