OFS en gemeente tekenen overeenkomst

De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) heeft afgelopen woensdag een overeenkomst ondertekent met gemeente Schagen. Namens de gemeente tekent wethouder Jan Bouwes het convenant en namens de OFS is dat de heer Hans Bouterse. In de overeenkomst leggen beide partijen afspraken vast over het hoe en waarom van de Ondernemersfederatie Schagen, inclusief de financiering.

In de overeenkomst staan doelen beschreven voor de OFS. Onder andere: evenementen organiseren die een impuls geven aan de lokale economie, promotie doen die gericht is op versterking van de lokale economie (ook Recreatie & Toerisme), collectieve activiteiten doen en verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Hoofddoel van de OFS is het stimuleren van Schagense ondernemers om gebiedsgerichte en sectorgerichte collectieve initiatieven te realiseren. Ook het ondersteunen van ondernemersverenigingen in Schagen hoort bij de werkzaamheden van de OFS. De land en tuinbouworganisatie ‘LTO Heerhugowaard, Langedijk en Schagen’ heeft reeds eerder, als primaire sector, een eigen overeenkomst met de gemeente ondertekend gericht op agrarische ondernemingen en hun collectief.  Met de ondertekening op woensdagmorgen wordt de overeenkomst van kracht tot 31 december 2017 of tenzij de gemeenteraad besluit, bij de vaststelling van de tarieven OZB niet-woningen, geen gelden beschikbaar te stellen voor de begroting van het volgend jaar. De jaarlijkse bijdragen van de gemeente worden bekostigd uit deels de extra OZB opslag niet-woningen (ondernemers) en deels de toeristenbelasting.

De bijdrage van de gemeente voor de OFS in 2014 is maximaal € 104.500,-, waarvan een deel reeds gelabeld voor de toeristische sector. Voor de bijdragen in de andere jaren wordt het bedrag nog nader bepaald door de gemeenteraad.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info