Omgevingsvisie gemeente Schagen stapje dichterbij

Hoe ziet gemeente Schagen eruit in de toekomst? Samen met inwoners werkt gemeente Schagen aan een Omgevingsvisie. Hierin staat aangegeven wat belangrijk is om in de gemeente te behouden en zeker moet blijven. Op 9 juni praat de gemeenteraad over de Omgevingsvisie gemeente Schagen. Dit gebeurt in een oordeelsvormende vergadering.

De Omgevingsvisie is al voor een groot deel uitgewerkt. De raadsleden gaan met elkaar in gesprek over vier vragen die nog open staan. Aan bod komen: ontwikkelingen en landschap, gezondheid, wonen en duurzame energie. De algemene mening over deze vragen verwerkt de gemeente in de 80% versie van de Omgevingsvisie. “Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om in de toekomst dit zo te houden, moeten we nu al belangrijke keuzes maken,” licht burgemeester Marjan Van Kampen toe. “In de Omgevingsvisie komen deze keuzes voor de toekomst te staan. Waar ik enorm trots op ben, is dat we deze visie samen met onze inwoners maken. Het tenslotte de gemeente waar zij in wonen en leven.”

Uitwerking van de eerste versie Omgevingsvisie
De 80% versie is een uitwerking van de eerste versie van de Omgevingsvisie. Op 1 en 3 maart organiseerde de gemeente bijeenkomsten met bewoners en experts over deze eerste versie. Ook hier spraken we over keuzemogelijkheden. Deze zijn gelijk aan de vraagstukken die nu op de agenda van de gemeenteraad staan. In de raadsvergadering gebruikt de gemeente de voor- en nadelen die op de bewonersavonden zijn ingebracht. Om de Omgevingsvisie te maken vonden ook eerder gesprekken plaats. De gemeente sprak met jongeren, experts, dorpsraden en bewoners. 385 mensen gaven in een enquête aan wat zij belangrijk vonden. Al deze informatie is opgehaald in de eerste helft van 2020 en verwerkt in de Omgevingsvisie.

80% versie beschikbaar
Naar verwachting is de 80% versie vanaf begin juli voor iedereen in te zien. Wie een reactie wil geven, kan dat binnen een periode van 6 weken doen. De schriftelijke reacties worden beantwoord. De gemeenteraad betrekt dit bij het besluit om de Omgevingsvisie vast te stellen.

Volg ons op social media of www.omgevingsvisieschagen.nl voor meer informatie.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info