Onderzoek Platform Dementie: Schagen beste gemeente voor mensen met dementie

Het Platform Dementie Noord-Holland Noord heeft de resultaten van de Dementie Monitor overhandigd aan wethouder Blonk.  De gemeente Schagen kwam met een 7.2 het beste uit de bus. ‘Een 7.2 is een mooie score waar we erg blij mee zijn. We beseffen echter dat we niet achterover kunnen leunen, maar dat we ons hiervoor moeten blijven inzetten’, aldus wethouder Blonk.

Aantal mensen met dementie verdubbelt
Het aantal mensen met dementie in de regio Noord-Holland Noord zal de komende decennia, net als in de rest van het land, bijna verdubbelen. Dat komt grotendeels door de vergrijzing van de bevolking. Niet overal is de toename even sterk, maar geen enkele gemeente ontkomt eraan. De begeleiding en de ondersteuning van deze kwetsbare groep mensen (en hun mantelzorgers) komt steeds meer op het bord van gemeenten te liggen als gevolg van de bezuinigingen in de AWBZ. Dat was aanleiding voor het Platform Dementie om te onderzoeken in hoeverre gemeente hier op zijn voorbereid. Het onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd in 2010, en is afgelopen zomer herhaald. In beide onderzoeken voert de gemeente Schagen de lijst aan. Schagen heeft de score te danken aan het voorzieningenniveau voor mensen met dementie en de goede informatievoorziening.  De gemeente werkt daarbij nauw samen met de aanbieders in de gemeente.

Mantelzorgers overbelast
Het voorbeeld van de gemeente Schagen verdient navolging, meent voorzitter Lia de Jongh van het Platform Dementie: ‘Gemiddeld 1 op de 4 mensen krijgt een vorm van dementie. Meer dan 70% van de mensen met dementie woont thuis. Veel van hen raken door hun ziekte in een sociaal isolement. Dat geldt ook voor hun mantelzorgers: 80% van hen is of raakt overbelast. Door bezuinigingen zullen mensen steeds meer en steeds langer aangewezen zijn op ondersteuning thuis. De gemeenten spelen daarin een cruciale rol.’

Platform Dementie
Het Platform Dementie Noord-Holland Noord bestaat sinds 2006 en is een samenwerkingsverband waaraan wordt deelgenomen door zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, de regionale Alzheimer-afdelingen, gemeenten en het Zorgkantoor Noord-Holland Noord.

Dementie

Hanneke Bonfrere van het Platform Dementie NHN, Ben Blonk, wethouder gemeente Schagen en Nelly Teeuwisse van Alzheimer NHN

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info