Onderzoek sociaal domein afgerond

De onafhankelijke Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek afgerond. Dit onderzoek betrof de afhandeling van klachten en bezwaren in het sociaal domein door de gemeente Schagen. De bevindingen zijn zeer positief.

In het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie, dat de titel draagt: “Ongenoegen in het sociaal domein?” schrijft de commissie dat er weinig klachten en bezwaren worden ingediend bij de gemeente Schagen. De rekenkamercommissie is van oordeel dat de gemeente sensitief is voor signalen van ontevredenheid, formele klachten en bezwaren, zich hiervoor open stelt en zo veel mogelijk samen met cliënten op zoek gaat naar oplossingen. De kwaliteit en doorwerking van de afhandeling van klachten en bezwaren  noemt de commissie goed en zorgvuldig. De rekenkamercommissie geeft aan dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over de wijze waarop klachten en bezwaren door de gemeente worden afgehandeld.

Ook signaleert de rekenkamercommissie enkele aandachtspunten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de efficiency van het zogenaamde ‘ambtelijk horen’ (de gesprekken die ambtenaren voeren met inwoners die een klacht hebben), de duur van de afhandelingstermijn (deze kan, hoewel de cliënten daar tevreden over zijn, nog korter) en de informatievoorziening aan de raad gericht op trends en ontwikkelingen in klachten en bezwaren.

Het onderzoek wordt aan de gemeenteraad van Schagen aangeboden en besproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad in 20 februari 2018.

 

Rekenkamercommissie Schagen

De gemeente Schagen heeft een rekenkamercommissie. Dit is een onafhankelijk orgaan met als taak het toetsen van het door de gemeente gevoerde bestuur. De Rekenkamercommissie Schagen voert onderzoeken uit en doet naar aanleiding daarvan aanbevelingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit over deze aanbevelingen.

Bekijk het rapport; eindversie rapport Ongenoegen in het Sociaal Domein

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info