Verkeersveiligheid gemeente Schagen, er zijn stemmen nodig!

Welke wegen in gemeente Schagen zijn volgens de inwoners het gevaarlijkst? Wat maakt dat die wegen gevaarlijk zijn? Welke wegen zijn wel veilig? Waarom die dan wel? Dit wil gemeente Schagen graag van haar inwoners weten. De gemeente roept daarom inwoners op om met haar mee te denken via het participatieplatform samen.schagen.nl.

Wethouder Hans Heddes: “Wij willen graag op al deze vragen antwoord krijgen van onze inwoners. Zodoende komen we te weten welke gevoelens er spelen bij de veiligheid van het verkeer. Maar ook horen wij graag wat volgens onze inwoners de oorzaak is van onveiligheid. Ligt het aan de verkeerssituatie of ligt het aan het gedrag van de weggebruiker? Of misschien aan iets waar wij nu nog niet aan denken?”

Verkeersonveiligheidskaart
In deze eerste fase van het onderzoek kunnen inwoners vanaf 3 februari via het participatieplatform van gemeente Schagen samen.schagen.nl op een kaart aangeven waar zij het verkeersonveilig vinden. Hierbij kunnen ze toelichten wat er precies onveilig is en voor wie. Het gaat hierbij om wegen binnen de gemeente Schagen. Later in het jaar volgt een enquête waarmee dieper op de verkeersonveilige locaties in gegaan wordt. De resultaten hiervan stuurt de gemeente in de zomer naar alle deelnemers. In het najaar is de risicoanalyse gereed. Ook deze wordt dan naar de deelnemers toegestuurd.

 

Diverse zandtemers hebben al projecten aangemaakt waarop gestemd kan worden, zoals deze:

Keinsmerweg `t Zand onveilig;  https://samen.schagen.nl/nl-NL/ideas/algehele-verkeerssituatie-keinsmerweg-t-zand-onveilig

 

Risicoanalyse
In 2018 heeft de rijksoverheid het Strategisch Plan Verkeersveiligheid opgesteld. Gemeente Schagen heeft naar aanleiding van dit plan onderzoek gedaan. Vorig jaar maakte de gemeente op basis van veel cijfers en informatie een risicoanalyse verkeersveiligheid. Het onderzoek was niet genoeg. Want de gemeente mist de meningen en gevoelens van de inwoners. Daarom vraagt de gemeente nu aan inwoners om aan te geven welke locatie zij verkeersonveilig vinden op samen.schagen.nl. De uitkomsten worden verwerkt in de nieuwe risicoanalyse verkeersveiligheid, die eind 2021 gereed is. Op basis van dit document kan de gemeente de komende jaren de juiste beslissingen nemen. Het doel is dat op de juiste plekken de verkeersonveiligheid wordt aangepakt. “Naast alle harde feiten en gegevens zijn ook de meningen en gevoelens van onze inwoners heel belangrijk. Met dit inzicht kunnen we straks keuzes maken waarvan wij weten dat ze ook door onze inwoners gedragen worden,” licht wethouder Heddes toe.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info