Ontwerp-omgevingsvergunning PALLAS gepubliceerd

Vrijdag 26 augustus heeft gemeente Schagen de ontwerp-omgevingsvergunning voor de PALLAS reactor bij Petten in het gemeenteblad gepubliceerd.  De PALLAS reactor vervangt op termijn de huidige Hoge flux reactor. Het gaat hierbij om een reactor voor onderzoek en medische toepassingen.  De stukken voor de omgevingsaanvraag staan op de gemeentelijke website www.schagen.nl/vergunningpallas. Deze vergunning gaat over de bouw van de reactor en een aantal bijbehorende bouwwerken. Dit zijn onder andere een logistiek gebouw, supportgebouw, pompgebouw en dergelijke met bijbehorende parkeerterreinen.


Waarom deze vergunning?

Het bestemmingsplan voor de reactor is vastgesteld in 2019. Later zijn nog aanvullende bestemmingsplannen vastgesteld onder meer voor de koelwaterleiding. Deze ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van de reactor past in dit bestemmingsplan. Inhoudelijk gaat deze vergunning  over de gemeentelijke toetsing van bouwactiviteiten. Hieronder vallen bestemmingsplan, bouwverordening,  bouwtechnische toets, welstand. De omgevingsvergunning  wordt eerst als ontwerp ter inzage gelegd, omdat voor het totale project de zogeheten coördinatieregeling wordt toegepast. Hierdoor kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. De zienswijzenprocedure loopt tot en met 7 oktober 2022. Binnenkort organiseert de gemeente ook nog een informatiebijeenkomst. Zodra daar meer duidelijkheid over is, laat de gemeente dit weten.

Overige planning

Naast deze omgevingsvergunning lopen er nog andere trajecten waar ook vergunningen voor worden afgegeven. Zo wordt er binnenkort een aparte omgevingsvergunning in combinatie met een ontwerp-watervergunning voor de aanleg van de koelwaterleiding gepubliceerd. Ook hierbij geldt dan een zienswijzeprocedure. De gemeente houdt haar inwoners en ondernemers ook dan weer op de hoogte door middel van een persbericht.

Daarnaast is er voor de reactor is een aanvraag kernenergiewetvergunning gedaan en een aanvraag om watervergunning voor het gebruik van de koelwaterleiding voor het onttrekken en lozen van water voor de koeling. Ook hiervoor wordt binnenkort een ontwerp-vergunning gepubliceerd door de ANVS. De ANVS is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ANVS.

Meer informatie over het project PALLAS is te vinden op de website van PALLAS.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info