Opbrengst Rabo ClubSupport 2021

Beste Zandtemers en Stolpenaren, 
Op de website van de Rabobank staat inmiddels vermeld wat de Rabo ClubSupport 2021 de Zandtemer- en Stolper verenigingen heeft opgebracht.
Met een totaal van € 10.780,43 is er weer goede zaken gedaan.

Er waren dit jaar wel enkele zaken veranderd, tot ieders verrassing. Allereerst was het aantal stemmen dat een lid mocht uitbrengen terug geschroefd van vijf naar drie stemmen.
Ten tweede was het totaal bedrag wat de Rabobank Kop van Noord-Holland mocht uitkeren deze keer terug gebracht van € 225.000,- in 2020 naar € 175.000,- in 2021.

Een en ander heeft er dus mee te maken dat de netto opbrengst een slordige € 5000,- minder was dit jaar voor de Zandtemer- en Stolper verenigingen. Dat mag echter de pret niet drukken. In 2019 was er een vergelijkbare opbrengst als in 2021. We kunnen 2020 dus als een flinke uitschieter beschouwen. De 23 Zandtemer- en Stolper verenigingen zijn er blij mee. Het is tóch gevonden geld in deze lastige tijden én menig penningmeester zal er blij mee zijn.

Volgend jaar in 2022 zal de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten wederom een wervende folder huis aan huis verspreiden, samen met de deelnemende verenigingen. Op de presentatie van de Rabo ClubSupport uitreiking onlangs gaf men aan dat slechts 26% van de leden van de Rabobank zijn of haar stem uitbrengt. Of dat getal representatief voor ’t Zand en de Stolpen is kunnen we helaas niet achterhalen. Wel kunnen we berekenen dat er voor de Zandtemer- en Stolper verenigingen zo’n 1110 stemmen (€ 9,71 per stem, info Rabo) zijn uitgebracht en dat komt neer op 370 mensen die gestemd hebben.

Dus heeft u een Raborekening en ben u nog geen (gratis) lid? Dat kan via de website van de Rabobank eenvoudig aangevinkt worden en dan kan u volgend jaar ook meestemmen.
De Zandtemer- en Stolper verenigingen zijn u dankbaar.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info