Open raadsinformatieavond over Pallas

Maandagavond 5 februari bespreekt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan dat nodig is voor toekomstige vestiging van Pallas in Petten. De bijeenkomst begint om 18.30 uur in het gemeentehuis aan de Laan 19 in Schagen. Iedereen die zich betrokken voelt of hier belang in stelt, is welkom. Graag wel aanmelden via www.schagen.nl/pallasavond

Dat er in Petten medische isotopen worden geproduceerd en er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, weet vrijwel iedereen in de omgeving. Met de bestralingsmedicijnen uit Petten worden elke dag 30.000 mensen gediagnostiseerd en behandeld aan ziektes zoals kanker. De reactor die hiervoor zorgt is verouderd en er loopt een project om die te sluiten en te vervangen door een nieuwe reactor.  Pallas is de naam van de nieuwe reactor. Gemeente Schagen is gevraagd om hiervoor een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, Op de Raadsinformatieavond wordt er over dit plan gesproken.

 

Tijdens de avond is er volop ruimte voor dialoog, vragen stellen, suggesties en opmerkingen. Dat gebeurt in een interactieve setting, dus het is niet alleen maar luisteren. De avond begint om 18.30 uur met een presentatie van de heer van der Lugt (directeur Pallas) en onze wethouder Beemsterboer. Vervolgens is vanaf 19.30 uur een informatiemarkt georganiseerd. De aanwezigen kunnen zich laten informeren over diverse onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van de reactor, zoals veiligheid, bodem en water, natuur en recreatie, verkeer en omgeving, bestemmingsplan en toekomst van de onderzoekslocatie.

Voor gemeente Schagen staat veiligheid vanzelfsprekend voorop. Verder speelt in de afweging mee dat Pallas essentieel is voor de productie van medische isotopen en wetenschappelijk onderzoek voor de genezing van ernstige ziekten. Regionaal is Pallas daarbij ook van belang voor hoogwaardige werkgelegenheid en economie.

Het bestemmingsplan voor Pallas doorloopt een traject vanaf de aanvraag en indienen van het ontwerp-bestemmingsplan tot definitieve vaststelling. Het eerste ontwerp-bestemmingsplan en de Milieu Effectrapportage (MER) die er bij hoort, kan iedereen vanaf vrijdag 26 januari inzien via de openbare raadsagenda op de website van de gemeente Schagen, www.schagen.nl. De officiële publicatie vindt plaats na de raadsvergadering van 20 februari a.s. Vanaf dat moment kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Tijdens de themaavond kunt u uw mening mondeling weergeven.

Aanmelden: Alle betrokkenen en belangstellenden zijn welkom. Gezien het programma graag tevoren aanmelden via www.schagen.nl/pallasavond.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info