Oproep aan de verenigingen in ’t Zand en de Stolpen i.v.m. materialen- en dienstenveiling!!!

In het najaar van 2019, op zaterdag 9 november, zal door onze stichting wederom de tweejaarlijkse dorpsveiling voor de 14e keer worden gehouden  in De Jonge Prins.

Zoals gebruikelijk wordt dit evenement in samenwerking met een aantal besturen van verenigingen uit ’t Zand en omstreken georganiseerd.

Verenigingen kunnen zich vóór 22 maart a.s. aanmelden bij het secretariaatsadres;

Secr. I. Pijnacker  Korte Bosweg 49  1756 CA ’t Zand
ingridpijnacker@kpnplanet.nl

Het verzoek daarbij is tevens om aan te geven op welke wijze het aandeel van de opbrengst uit deze veiling, door de vereniging wordt besteed.

Het bestuur van onze stichting houdt zich het recht voor om verenigingen met de dringendste investering de voorkeur te geven. Evenals het aantal deelnemende verenigingen aan de veiling zal door ons worden bepaald.

We zien jullie reacties met belangstelling tegemoet.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info