Overname leerlingenvervoer door Willemsen de Koning

Het leerlingenvervoer in de gemeenten Den Helder Hollands Kroon en Schagen is tot aan de zomervakantie gegarandeerd. Het bedrijf Willemsen-de Koning personenvervoer neemt per dinsdag 17 mei, meteen na Pinksteren, de activiteiten van het failliete Klomp over. De curator garandeerde het vervoer van de kinderen tot en met vrijdag 13 mei.

Daarna zet Willemsen-de Koning het leerlingenvervoer voort met zoveel mogelijk dezelfde chauffeurs, onderaannemers en met dezelfde routes, zodat er voor de kinderen zo veel mogelijk hetzelfde blijft. De drie gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de overname van het contract door Willemsen-de Koning voor de resterende periode tot aan de zomervakantie. De nieuwste ontwikkelingen over de doorstart in het leerlingenvervoer staat op de websites van de gemeenten: www.denhelder.nl, www.hollandskroon.nl/leerlingenvervoer en www.schagen.nl. Ouders worden persoonlijk geïnformeerd over de overname van het vervoer.

Aanbesteding nieuwe schooljaar
Voor het leerlingenvervoer in het nieuwe schooljaar zijn de drie gemeenten al met een Europese aanbesteding gestart. Deze aanbesteding loopt nog. De drie gemeenten werken daarin opnieuw samen. Zodra hier meer informatie over is wordt dit bekend gemaakt.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info