ParkinsonCafé 15 oktober

Op 15 oktober vindt er weer een ParkinsonCafé plaats in Schagen, locatie Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30. Het ParkinsonCafé voor de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, hun partners/mantelzorgers en belangstellenden.

Op 15 oktober a.s. zal de volgende bijeenkomst van Parkinson Café Schagen e.o. plaatsvinden. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan twee onderwerpen.

Allereerst vertellen Renée Blok, fysiotherapeut en Patricia Groothedde, logopedist, over de training PPEP4ALL. Het hebben van een chronische ziekte brengt niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociale gevolgen met zich mee. Deze gevolgen hebben hun weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt maar ook van de partner. We brengen u graag op de hoogte van de training die we in 2020 gaan geven.

Na deze presentatie zal Marianne Weel, Consulent mantelzorg / Coach respijtzorg bij het Mantelzorgcentrum alles vertellen over het Mantelzorgcentrum. Het Mantelzorgcentrum is het kenniscentrum en de hulplijn voor mantelzorgers. Zie ook https://www.mantelzorgcentrum.nl/.

De bijeenkomst vindt plaats in vergaderruimte 5 in Magnushof. Vraag hiernaar bij de gastvrouw. De toegang is gratis.

Programma:

9:30 Inloop met koffie/thee 10:00 Welkom

10:05 Presentatie PPEP4ALL

10:20 Presentatie Marianne Weel

10:35 Pauze

10:50 Vervolg presentatie

11:30 Einde ‘officiële’ gedeelte van deze bijeenkomst. Aansluitend gelegenheid tot kennismaking met medeleden en overige aanwezigen, waarbij koffie/thee

12:00 Sluiting

Wij hopen u te kunnen begroeten!

Waarom een Parkinson Café?

Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten. Het ParkinsonCafé is als een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en direct betrokkenen e

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info