ParkinsonCafé 16 april

Op 16 april  vindt er weer een ParkinsonCafé plaats in Schagen, locatie Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30. Het ParkinsonCafé voor de regio Noord-Holland Noord is een initiatief van vrijwilligers van de Parkinsonvereniging samen met therapeuten van ParkinsonNet en is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, hun partners/mantelzorgers en belangstellenden.

Op 16 april 2019 gaat het over Parkinson & stress. Stress is vaak heel plots, daarom is het meestal niet te voorkomen. Dat is zeker vervelend als de ziekte van Parkinson er nog bovenop ligt. Kees Vermunt, auteur van het boek ‘Parkinson & Stress’, vertelt uit eigen ervaring hoe hij hiermee omgaat. Meer informatie hierover is te vinden op www.omgaanmetdeziektevanparkinson.nl.

De toegang is gratis! Vraag bij de receptie naar Vergaderruimte 5.

Tot ziens op dinsdag 16 april!

 

Programma:

9:30 Inloop met koffie/thee

10:00 Opening

10:10 Lezing Kees Vermunt

10:40 Pauze

10:55 Vervolg lezing

11:20 Einde ‘officiële’ gedeelte van deze bijeenkomst. Aansluitend gelegenheid tot kennismaking met medeleden en overige aanwezigen, waarbij koffie/thee

12:00 Sluiting

Wij hopen u te kunnen begroeten!

Waarom een Parkinson Café?

Mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme en hun omgeving hebben behoefte aan goede medische informatie en persoonlijke zorg, maar ook aan uitwisseling van ervaringen en ideeën met lotgenoten. Het ParkinsonCafé is als een ontmoetingsplek voor mensen met Parkinson(isme) en direct betrokkenen een veilige en plezierige omgeving, waarin je elkaar kunt inspireren om ondanks de ziekte een prettig, volwaardig leven kunt leiden.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info