Piet de Geus stopt na 37 ½ jaar in de Multitreffer

In 1982 solliciteerde ik op advies van Tineke Schilder en Willem Apeldoorn als beheerder voor de nieuw te bouwen Multitreffer.

Hoe het begon

Een spannende zenuwslopende periode brak aan. ik kan me nog  de vraag herinneren van de toenmalige voorzitter Jan Hoogland  tijdens een van de vele  sollicitatiegesprekken: Wat doe je als de goten vol zitten?` `Nou ja, die moeten leeg`  zei ik,  niet denkende aan  goten die  tien meter hoog zitten. Uiteindelijk maakte het bestuur, na gesprekken met tientallen sollicitanten, een keuze: Piet de Geus werd aangenomen als beheerder en Ronald Bos werd aangenomen voor de kantine.

Het werd voor ons allemaal een sprong in het diepe waarbij wij van start gingen als 1 team. Jammer genoeg strandde we al na een goed jaar, twee kapiteins op een schip werkt niet dus ik ging de Multitreffer beheren en Ronald het cafe  in de Multitreffer.

De jaren daarop waren sportief gezien fantastisch!  Financieel was het  heel moeilijk omdat in de begroting er ook zaalhuur voor overdag was meegerekend, maar dit niet waargemaakt kon worden. Er moest geld bij, dat er ook wel kwam, maar wat was dat moeilijk.

De kantine werd mede daarom verpacht aan Ronald. Dat was een goede zaak die voor Ronald niet zolang duurde omdat hij in 1989 naar de Boelevaar ging.   Hij werd opgevolgd door Piet en Truus Ooms en zij werden in 1991 weer opgevolgd door   Piet en Anita Schouten.

Het bestuur onderging in die tijd ook een wisseling waarbij Jan Hoogland de voorzittershamer doorgaf aan Perry Vriend.

 

Roerige jaren

De jaren erna  bleven roerig omdat de gemeente vond dat de Multitreffer geprivatiseerd moest worden.  Er zijn drie pogingen in zes jaar tijd gedaan om dit voor elkaar te krijgen  welke allen zijn gestrand. Wat het wel opbracht  was onderlinge ellende en frustratie.  In 1997 kwam, de toenmalige wethouder, Joke Kruit met een oplossing voor de nog steeds financiële tekorten. Zij stelde voor de Stichting Sporthal een jaarlijkse budgetsubsidie toe te kennen.  Het bleek een schot in de roos die ook voor  rust in de Multitreffer zorgde.

Willem Ligthart nam de taak van Perry over als voorzitter.

Pet en Anita stopten in 1999 om “t Zand te verruilen  voor de sporthal in  Akersloot. Pieter de Geus werd aangenomen als uitbater van het Sportcafe (kantine), inmiddels dus alweer 21 jaar!

Er volgden een aantal rustige jaren maar daar kwam in 2002 een einde aan  toen “de Lelieshow en ondernemersbeurs ”  ophield  te bestaan. Dat was een enorme  financiële aderlating.

Willem Ligthart werd  als voorzitter opgevolgd door Yvonne Blenk (beter bekend als de dame van het Gastouderburo) in de Multitreffer.

 

Multifit

In 2003 zijn we na een langdurige zoektocht (naar sport overdag) kleinschalig gestart met MULTIFIT FITNESS o.l.v  Carla Vermeulen.  Na 3 jaar deed zij deze over aan  de huidige eigenaar Hans van Stralen.

 

Maatschappelijk ondernemen

Het jaar 2006 is voor mij persoonlijk een jaar geweest die in mijn geheugen gegrift staat. Het was een rampjaar!  Nadat ik al eerder  meerdere malen aan mijn armen was geopereerd  vertelde de orthopeed na de laatste operatie dat fysiek werk geen optie meer was.  Het resulteerde in een gedeeltelijke afkeuring (overdone) en de mededeling `leer te leven met je beperking`! Een ieder die mij kent, begrijpt dat dat heel moeilijk voor mij was en misschien nog steeds wel is . Het stichtingsbestuur van de Multitreffer heeft mij toen enorm geholpen met de nodige aanpassingen waardoor ik nog 25 uur kon blijven werken.

Nu ik mijn energie niet meer fysiek kwijt kon, richtte ik mijn aandacht op het verkrijgen van een grotere exploitatie. Maatschappelijk ondernemen was, is en blijft mijn motto en met dat in mijn achterhoofd bemiddelde ik in de verhuizing van de bibliotheek naar het voormalig pand van Multit. Inmiddels was Multifit zo aan groeien dat er behoefte was aan een grotere ruimte. Door een verbouwing waaraan de bibliotheek en gemeente haar medewerking verleende door ruimte af te staan, kon Multifit verhuizen. Daarmee werd een volledige sportschool gecreëerd die tot op heden nog steeds belangrijk is voor ons, ons dorp en onze sporters.  

Het bestuur van de Multitreffer was inmiddels toe aan een nieuwe voorzitter welke eerst in de vorm van John Zomerdijk die later werd opgevolgd door Bert Groot die tot op heden daar invulling aan geeft.

 

Vrijwillig

Het onderhoud en de schoonmaak hebben wij altijd zelf gedaan. Een hele klus, maar wel ons visitekaartje. We steken daar dan ook de nodige tijd in. Gelukkig kregen wij ondersteuning van een vrijwilliger, net in de periode van mijn afkeuring. Alsof hij uit de lucht kwam vallen! Hij, Joop de Meijer, kwam gewoon aanlopen, ging op de schoonmaakmachine zitten en zei “die is van Mij” . Joop is twee jaar gebleven, waarna  JAN BIERHAALDER  zijn taak heeft overgenomen. Jan is een geboren vrijwilliger met hart voor de medemens. Hij doet onmetelijk veel voor ons en het dorp.  We zijn vreselijk blij met deze multifunctionele man.

Alles voor elkaar

Na 37 jaar kan ik wel zeggen dat ik het allemaal  heb  meegemaakt ,Lelieshow’s/ondernemersbeurs , motorenshow’s  , autoshow’s  verenigingsmarkt, (zéér) bonte avonden, super grote personeelsfeesten etc………, En niet te vergeten  de tienduizenden sportwedstrijden  Ik heb generaties verliefd zien worden, zien trouwen  , en trots zien zijn op hun kinderen en vervolgens die kinderen ook  in de Multitreffer  zien sporten.

Begin jaren negentig kwam er toevallig  een verschuiving in de functie van de beheerder  ,waardoor de jaarlijkse evaluatie met verenigingsbesturen tot het verleden gingen behoren en dit meer een dagelijkse evaluatie werd. Immers, de beheerder, Piet, is er dagelijks, waarom dan wachten met klachten, problemen en oplossingen als dit direct opgelost kan worden. De lijnen zijn daardoor een stuk korter geworden en dat is het beste besluit geweest in en voor mijn loopbaan.   Er ontstond een BINDING tussen beheer en sporter en dat heeft heel goed uitgepakt.  en is precies wat de Multitreffer mede bekend heeft gemaakt “ALLES VOOR ELKAAR”.

 

Afscheid na 37.5 jaar

Sindsdien doen we veel voor elkaar. We luisteren, kijken, praten, letten op en denken samen in oplossingen. Leden, sporters, besturen en beheer: een  klik die “TOEVALLIG” voorbij kwam.

“Verbinden” daar ben ik in mijn werk van gaan houden en is iets geworden dat bij mij is gaan passen.

Vorig jaar voelde ik dat de druk van het totaalconcept van beheer te groot werd. Ik herkende het van eerdere periodes die ook niet goed voor mijn lichaam waren geweest.

Het werk (lees mijn leven en hobby) wordt (of ervaar ik als) zwaarder nu ik ook ouder begin te worden. Ik realiseerde mij dat het misschien tijd werd   om een stap terug te doen.  Een  beslissing waar ik slapeloze nachten van heb gehad, de ene keer de voordelen en de andere keer vooral de nadelen van inzag. Uiteindelijk besloot ik dat ik niet de oude man in/van de Multitreffer wilde worden. `Jong en dynamisch` is wat wij willen uitstralen en dat liet ik mijn uiteindelijke keuze bepalen.

Dus stop ik per 1 mei aanstaande na 37 en een halfjaar! In overleg met het bestuur, die mij hiermee super geholpen heeft dit besluit te verlichten, is hiertoe besloten.

Moeilijk is en zal het nog wel even blijven  maar de gedachte dat ik  met Gretha, mijn vrouw, (waar ik echt alles aan te danken heb omdat zij mij altijd alle ruimte heeft gegeven dit werk te doen)  leuke dingen samen kan gaan doen en  wat meer ff weg kan maakt dat de toekomst uitnodigend  om deze stap te zetten. Temeer omdat ik, in overleg, heb besloten voorlopig aan te blijven als vrijwilliger in de Multitreffer en ik dus niet direct helemaal afstand hoef te nemen

Pieter en Tamara  zullen mij gaan opvolgen en nemen dus mijn taken over, taken die ik ze beide volledig toevertrouw en wij hen bij deze ook veel succes toewensen.  Ik zal dus straks als een andere Piet door het gebouw lopen  en ik hoop dat u dat wilt respecteren.

 

Dank jullie wel!

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken en dat zijn er nogal wat (namen noem ik daarom bijna niet). Iedere week ontvangen wij in de Multitreffer zo’n 1000 sporters/bezoekers, in mijn periode zullen dat er tot en met 1 mei 2020 zo’n kleine 1.500.000 zijn geweest.  U leest het goed!

Dank u!  Het was prachtig, ik heb van jullie genoten en ik hoop stiekem u ook een beetje van mij.

“Wat je overkomt heb je niet in de hand” , wel hoe je er mee om gaat!!!!

Groeten Piet en Gretha de Geus

 

 

PS: Er is een project waarin ik zeker actief blijf en dat is in de bouwcommissie.  Want die nieuwe trainingshal/gymzaal gaat er komen!

Met speciale dank aan:

De vooruitstrevende stichting sporthal : Bert Groot, voorzitter Marc Boersen, penningmeester Quirien  van Trigt, Bart van Kampen, Anno de Wit, Kirsten Koks, en Judith Veul.  Jullie zijn kanjers! Gemeente Schagen waaronder Joke Kruit, Jelle Beemsterboer en ambtenaren. Aannemer PN Dekker, Paul Koks, Schouten elektro, Laurent Spil, Levent Yldrichem.

Hou je aan de regels en Blijf gezond!!

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info