Polder Z bij ’t Zand beschermt tegen wateroverlast

Duurzaam watersysteem zet bollenteelt op hoger peil. Ten zuiden van ’t Zand heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een nieuw vijzelgemaal ‘Z-uit’ gebouwd. Samen met vijf vergrote duikers en een waterberging nabij De Stolpen voorkomt het hoogheemraadschap hiermee wateroverlast in de polder Z van de Zijpe- en Hazepolder. Bovendien verbeteren de productieomstandigheden van agrariërs.

Het gemaal kan circa 110.000 liter per minuut afvoeren naar het Noord-Hollands kanaal. Dat is vergelijkbaar met de inhoud van ruim zeven vrachtwagens. Bij droogte kan het gemaal zoet water vanuit het Noord-Hollands kanaal de polder in laten stromen. Zo beschikken de agrariërs over voldoende water voor hun landbouwproductie.

Wateroverlast te lijf
Vorig jaar is nabij De Stolpen een droge waterberging van 17 hectare aangelegd. In tijden van zware regenval bergt dit gebied tijdelijk overvloedig water. De waterberging is echter niet voldoende om het totale bergingstekort op te lossen. In overleg met agrariërs is gekozen om de capaciteit van het gemaal ‘Z-uit’ te vergroten. Hierdoor voorkomt het hoogheemraadschap wateroverlast en zijn de economisch kostbare teelten in de polder goed beschermd. Daarnaast verbeteren de mogelijkheden voor wateraanvoer in droge periodes. Voldoende maatregelen om droge voeten te houden tot in de volgende eeuw.

Samenwerking
Een nieuw gemaal in combinatie met het aanpassen van het watersysteem is een dure oplossing. Deze investering is alleen mogelijk dankzij een financiële bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Voor het verkrijgen van deze subsidie werkt het hoogheemraadschap nauw samen met de provincie Noord-Holland.

Vergelijkbare aanpak
Het voorkomen van wateroverlast en de verbetering van agrarische productieomstandigheden vindt plaats in meerdere polders in de kop van Noord-Holland, bijvoorbeeld in ’t Hoekje, Polder AB, Polder NM en in de Anna Paulownapolder. Ook hiervoor doet het hoogheemraadschap een beroep op het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

SONY DSC

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info