Praat mee over de gemeente

Het DorpsServicePunt Sint Maartensbrug houdt dinsdag 22 oktober om 19.30 uur een interactieve avond over de gemeente Schagen, met burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen en wethouder Ben Blonk. De avond wordt gehouden in Dorpshuis De Uijtkijk aan Maarten Breetstraat 1 in Sint Maartensbrug.

Begin dit jaar is de gemeente Zijpe samengegaan met de gemeenten Harenkarspel en Schagen. Ineens maken we deel uit van een veel grotere gemeente. Dit onderwerp leeft binnen de bevolking. Een interactieve avond betekent dat u actief mag meedoen aan de discussie. In plaats van de hele avond luisteren naar het verhaal van burgemeester en wethouder wordt u gevraagd mee te praten. Momenteel wordt nog druk gewerkt aan de precieze invulling van de avond, maar in grote lijnen zal het draaien om de nieuwe gemeente en wat daar allemaal bij komt kijken. Na een korte inleiding, waarbij de nieuwe burgemeester natuurlijk de gelegenheid krijgt zich voor te stellen, zullen we het hebben over de bestuurlijke structuur van onze nieuwe gemeente Schagen en de onlangs vastgestelde meerjarenvisie 2014 – 2018. De meerjarenvisie is de komende jaren leidend voor de jaarlijkse begrotingsbesprekingen en richt zich op de veranderende maatschappij. We hebben te maken met een tijd waarin we over minder financiële middelen beschikken. En een tijd waarin zelfredzaamheid moet worden aangemoedigd. Niet meer een overheid die voornamelijk ‘zorgt voor’, maar ‘zorgt dat’. Een andere rol die de samenleving vraagt.

Meerjarenvisie en het sociaal domein

De komende jaren richt de gemeente zich op twee pijlers: meer mensen aan het werk en een duurzame, zelfredzame samenleving. Een onderverdeling is hierin gemaakt in het economisch domein, het sociaal domein en het domein burger en bestuur. Op deze avond wordt deze visie verder toegelicht aan de hand van deze drie domeinen en wordt vooral het sociaal domein verder uitgediept. Er worden in het sociaal domein drie transities opgezet en deze worden verder onder de aandacht gebracht. Het gaat hier om de jeugdgezondheidszorg, werk en inkomen en het feit dat er meer gevraagd wordt van de inwoners in de kernen, zowel sociaal als materieel. Meer lezen over de meerjarenvisie? Kijk dan op www.schagen.nl.

Praat mee

De organisatie hoopt op veel belangstelling tijdens deze avond. Het is uw kans om mee te praten en uw stem te laten horen bij de mensen die het voor het zeggen hebben. U bent van harte welkom om deze avond aan een levendige discussie mee te doen. De entree bedraagt € 3,50, inclusief een kopje koffie of thee.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info