Programma 4 mei-herdenking Schagen

Op vrijdag 4 mei 2018 vindt de dodenherdenking plaats in 7 kernen van gemeente Schagen.
Het jaarthema dit jaar is: Wat zou jij doen..?

“… Gelukkig hebben we in onze tijd geen bezetter. We hoeven niet bang te zijn. Mogen zeggen wat we willen, als we maar respect blijven tonen. Hopelijk hoeven we het ook niet mee te maken, oorlog in ons land. Maar als dat wel gebeurt, of als je onrecht ziet. Dan is er een gedachte die ons nu al kan bezighouden: in hoeverre sta ik werkelijk open voor het beroep dat een ander op mij doet? Hoe klein ook, we kunnen beslissen dat we dan opkomen voor een ander. Naast ‘m gaan staan bij onrecht. Steun geven. Als is het met een klein gebaar. Verzet begint met de eerste stap..”

Vlag halfstok
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang hangen vlaggen halfstok bij openbare gebouwen in de gemeente Schagen. Aan de inwoners wordt gevraagd hetzelfde te doen. Verder wordt verzocht om muziek en activiteiten te staken tussen 19.45 en 20.15 uur en de gelegenheid aan ieder te bieden om twee minuten stilte tussen 20.00 en 20.02 uur in acht te kunnen nemen.

Ten tijde van de herdenking (tussen 19.30 en 20.15 uur) is het mogelijk dat er een deel van de omgeving rond de oorlogsmonumenten wordt afgesloten.

Hier volgen in alfabetische volgorde de herdenkingen in de kernen van Schagen:

Callantsoog
19.30 uur Verzamelen onder het afdak van Plein 22
19.40 uur Luiden van de klok, vertrek naar het Kerkplein / kerkhof
Leggen bloemen en krans op het graf van de Engelse piloot, bij de plaquette en bij het monument
19.50 uur Muziekvereniging Zijpe speelt stemmige muziek op het Kerkplein.
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Muziekvereniging Zijpe speelt het Wilhelmus

Na afloop bijeenkomen in het Brandpunt.
Burgemeester Marjan van Kampen is namens het gemeentebestuur aanwezig.
Dirkshorn
19.30 uur Verzamelen bij het monument
19.40 uur Onder Ons speelt passende muziek
Scouting hijst vlag halfstok
19.45 uur Welkom en korte toespraak door K. Francis
Toespraak afgevaardigde PKN Kerk
Toespraak namens Gemeentebestuur
Gedicht door leerling en ouder de Regenboog
19.55 uur Passende muziek door Onder Ons
19.58 uur Luiden van kerkklok
20.00 uur Trompetsignaal
20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus, 2 coupletten door Onder Ons
Vlag wordt in top gehesen tijdens 2de couplet
20.04 uur Leggen van de bloemen
Onder Ons speelt hierbij
20.07 uur Sluiting door Kees Francis
waarna Onder Ons tot slot speelt
Gemeenteraadslid Hans Kröger zal namens het gemeentebestuur aanwezig zijn en spreken.

Schagen
19.00 uur: Algemene herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk aan de Markt, met als spreker Hebreeïca en historica Anne-Maria van Hilst. Zij zal spreken rondom het landelijk thema ‘verzet’. De muzikale omlijsting is in handen van Tom de Graaf (piano) Gerda Heddes (fluit) Anne Heddes (zang) Leden van toneelvereniging OZOS verzorgen de declamatie van gedichten.
19.40 uur: Aanvang stille tocht vanaf de Markt naar het monument ‘Gedenkt hen die vielen voor onze vrijheid’ aan de Nieuwe Laagzijde. De tocht voor alle burgers ongeacht leeftijd, status, huidskleur, culturele herkomst en religieuze of politieke voorkeur, wordt in stilzwijgen afgelegd en alleen begeleid door klokgelui. Bij het monument volgt een declamatie van gedichten door toneelvereniging OZOS en door enkele scholieren van het Clusius college en hierop volgt het spelen van de ‘Last Post’ door Schagens Harmoniekapel.
20.00 uur: Na de ‘Last Post’ volgen twee minuten stilte. Aansluitend het spelen van het Wilhelmus door Schagens Harmoniekapel. De eerste keer zonder samenzang, de tweede keer wordt men verzocht het eerste couplet van ons volkslied mee te zingen. Na afloop van de plechtigheid bij het monument is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee van gedachten te wisselen in de ontvangstruimte van de Grote Kerk aan de Markt.
Wethouder Sigge van de Veek is aanwezig namens het gemeentebestuur.

Sint Maarten
19.30 uur Verzamelen Dorpshuis “De Klimop”
19.45 uur Onder begeleiding van muziekkorps Hildegardis loopt de stoet naar het oorlogsmonument op de splitsing Herenweg / Hoge Buurt
19.59 uur Taptoe signaal
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Muziekkorps Hildegardis speelt het Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging
20.10 uur Sprekers
Gemeenteraadslid Jan Schrijver zal namens het gemeentebestuur aanwezig zijn en spreken.

Warmenhuizen
19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst RK Kerk, Dorpsstraat 179;
Samenzang
Lied-Gebed-Acclematie
Lezing
Overweging
19.50 uur Stille tocht naar het herdenkingsmonument (let op: verkeersregelaar zorgen hier voor het verkeer)
19.58 uur Taptoe signaal
20.00 uur 2 minuten stilte
20.05 uur Kranslegging en bloemenhulde
20.07 uur Wilhelmus
20.10 uur Sluiting
Gemeenteraadslid Jonne van de Beek zal namens het gemeentebestuur aanwezig zijn en spreken

Petten
19.25 uur Verzamelen Ketelduinweg nabij restaurant Moritz (kinderen van OBS De Springschans lopen dit jaar ook mee)
19.35 uur Start van de stille tocht naar het Bellismonument aan de J.C. Bellisstraat
19.45 uur Gedichten en toespraak
19.59 uur Taptoesignaal
20.00 uur Twee minuten stilte
20.05 uur Spelen van het Wilhelmus door de Muziekvereniging Zijpe
Wethouder Ben Blonk zal namens het gemeentebestuur aanwezig zijn en spreken.

Zijpersluis
Monument “De Hand” staat bij de Parallelweg (westelijk van de weg langs het Noordhollands Kanaal). Bij deze herdenking zijn vertegenwoordigers van de gemeente Bergen en van het 4 mei comité Schoorl aanwezig, wethouder Jan Mesu is namens het gemeentebestuur van Bergen aanwezig. Vertegenwoordigers van de gemeente Schagen verzamelen voor de boerderij van de familie Van Assem, Parallelweg 3 te Burgerbrug. Van daaruit start de stille tocht naar het monument.
19: 45 uur De stoet uit de gemeente Schagen loopt richting monument waar ze bij de toegang naar het monument de stoet uit de gemeente Bergen ontmoeten.
19.48 uur De “Last post” wordt geblazen en de Brandweer uit Bergen brengt de eregroet.
20.00 uur Twee minuten stilte, daarna beëindigt de Brandweer de eregroet en is aansluitend de kranslegging door de gemeente Bergen, gemeente Schagen en het comité 4 mei Schoorl.
Namens de gemeente Schagen zal wethouder Jan Steven van Dijk aanwezig zijn. Wethouder Odile Rasch is namens het gemeentebestuur van Bergen aanwezig,

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info