Programma 4 mei-herdenking Schagen

Zoals gebruikelijk vindt op zondagavond 4 mei de dodenherdenking plaats in meerdere kernen van gemeente Schagen. Ten tijde van de herdenking (tussen 19.30 en 20.15 uur) is de omgeving rond de oorlogsmonumenten afgesloten.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar is het thema: ‘Vrijheid geef je door’.

Vlag halfstok
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang hangen vlaggen halfstok bij openbare gebouwen. Aan inwoners wordt gevraagd hetzelfde te doen. Verder wordt verzocht om muziek en activiteiten te staken tussen 19.45 en 20.15 uur en de gelegenheid aan ieder te bieden om twee minuten stilte tussen 20.00 en 20.02 uur in acht te kunnen nemen.

Hier volgen in alfabetische volgorde de herdenkingen in de kernen van Schagen:

Callantsoog
Het monument is een plaquette, naast de Hervormde kerk aan Kerkplein 1. Vervangend vicevoorzitter van de  gemeenteraad André Groot is bij de herdenkinig aanwezig. Er wordt verzameld voor het winkelcentrum Plein 22 aan het Dorpsplein. De stille tocht vertrekt om 19:45 uur naar de begraafplaats bij de kerk. Eerst worden er bloemen gelegd bij het graf van de Engelse piloot en bij de plaquette van de Johan Maurits. Om 19:55 uur worden de kransen geplaatst bij het oorlogsmonument. Na de twee minuten stilte wordt het “Wilhelmus” gespeeld.

Dirkshorn
Er wordt rond 19:30 uur verzameld bij het oorlogsmonument dat is gelegen aan de Raadhuisstraat. Wethouder Jos Beemsterboer vertegenwoordigt de gemeente. Om 20:00 uur geldt de twee minuten stilte.

Schagen
De bijeenkomst start om 19:00 uur in de Grote kerk aan de Markt. Bij deze herdenking is burgemeester Marjan van Kampen aanwezig. Er zal worden gesproken en er worden muziekstukken gespeeld. Om 19:40 uur begint de stille tocht naar het monument aan de Nieuwe Laagzijde. Na de ‘Last post’ volgt de twee minuten stilte vanaf 20:00 uur. Het Wilhelmus wordt gezongen, waarna bloemen worden neergelegd. Na afloop van de plechtigheid is er in de ontvangstruimte van de Grote kerk gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Ook is het  mogelijk om de voorstelling van de Stichting Theaterkring Schagen  “Na de Dam” te bezoeken in café Het Oude Slot. Eerste voorstelling aanvang 20:30 uur en tweede voorstelling om 21:15 uur.

Sint Maarten
Op de splitsing van de Herenweg en de Hoge Buurt staat het oorlogsmonument. Wethouder Ben Blonk zal hier aanwezig zijn. Vanaf dorpshuis “De Klimop” lopen de aanwezigen naar het monument. Muziekkorps “Hildegardis” speelt een aantal muziekstukken met aan het slot “taptoe”. Om 20:00 uur is er 2 minuten stilte. Hierna speelt muziekkorps “Hildegardis” het Wilhelmus.

Warmenhuizen
De herdenking in Warmenhuizen begint om 19:00 uur in de “Oude Ursulakerk”.  Rond 19:45 uur vertrekt men naar het monument in de Dorpsstraat/hoek Posthoorn. Wethouder Jan Bouwes is namens het gemeentebestuur aanwezig.

Petten
De herdenkingsmuur in Petten staat aan de J.C. Bellisstraat. Hans Kröger, vicevoorzitter van de raad, zal hierbij aanwezig zijn. Er wordt verzameld aan de Ketelduinweg nabij restaurant Moritz vanaf 19:35 uur. Om 19:45 uur start de stille tocht naar het Bellismonument. Om 1 minuut voor 20:00 uur wordt het taptoesignaal gegeven waarna de twee minuten stilte in acht wordt genomen. Daarna volgt de kranslegging en wordt het “Wilhelmus” gespeeld.

Zijpersluis
Monument “De Hand” staat bij de Parallelweg (westelijk van de weg langs het Noordhollands Kanaal). Wethouder Sigge van der Veek is namens de gemeente aanwezig. Bij deze herdenking zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente Bergen aanwezig. Vertegenwoordigers van de gemeente Schagen verzamelen nabij de boerderij van de familie Van Assem. Van daaruit start de stille tocht om 19: 45 uur richting monument. Om 19:58 uur wordt de “Last post” geblazen en brengt Brandweer Bergen de eregroet. Na de twee minuten stilte is aansluitend de kranslegging door de gemeente Bergen, gemeente Schagen en het comité 4 mei Schoorl.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info