Regels voor agrarische microturbines

Uit het participatietraject van de Regionale Energiestrategie 1.0 bleek dat er veel animo is om microturbines op agrarische erven te plaatsen. Om hier kaders aan te geven heeft het college van burgemeester en wethouder van gemeente Schagen besloten om een bestemmingsplan voor microturbines op agrarisch erf te maken. Wethouder Duurzaamheid, Hans Heddes: “Door duidelijke regels te maken waar deze kleine windturbines aan moeten voldoen, voorkomen we dat er onduidelijkheid komt. Daarnaast draagt deze vorm van energieopwekking bij aan de verduurzaming van de landbouw en de lokale energietransitie-opgave.”

 

Afwegingskader

Het afwegingskader is door een werkgroep van deskundigen voorbereid. In de werkgroep zaten verschillende organisaties waaronder twee gemeenten uit de Noordkop, de provincie, de Land- en Tuinbouworganisatie, Liander en Mooi Noord-Holland. Deze laatste is een organisatie die zich hard maakt voor behoud van het mooie landschap in onder meer de Kop van Noord-Holland. In het afwegingskader is veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de molen, hoe deze ingepast kan worden op het erf en rekening houdt met het landschap en omwonenden.

 

In vervolg op dit besluit worden het bestemmingsplan en afwegingskader in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens het besluitvormingstraject is inspraak mogelijk.

 

Op de website van de gemeente is het concept afwegingskader en meer informatie over het besluit van het college te vinden. Deze stukken zijn te vinden via www.schagen.nl/res.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info