Regels voor tijdelijke reclameborden

Driehoeksborden rondom lantaarnpalen zijn vanaf 1 januari niet meer vrij plaatsbaar in gemeente Schagen. De wildgroei leidde tot te veel klachten en overlast. Voortaan is het plaatsen van deze borden weer gebonden aan regels.

Zowel bij de gemeenteraad als bij de gemeente kwamen veel klachten binnen over de driehoeksborden. Het zijn er te veel, ze staan er te lang en er staat bedrijfsreclame op. Burgemeester en wethouders van Schagen hebben daarom op 5 december 2017 nadere regels vastgesteld voor het plaatsen van deze tijdelijke reclameborden op of aan de openbare weg. Burgemeester Van Kampen:  “Zulke borden zijn bedoeld voor gebeurtenissen met een tijdelijk karakter, zoals bijvoorbeeld evenementen en acties voor goede doelen. En alleen plaatselijk. ”

 

Geen driehoeksborden, wel sandwichborden

Met ingang van 1 januari 2018 geldt dat het plaatsen van driehoeksborden niet meer is toegestaan. Het plaatsen van sandwichborden mag wel. Voor het plaatsen daarvan hoeft geen vergunning of ontheffing te worden aangevraagd, maar er moet wel drie weken van tevoren een melding worden gedaan. Het formulier dat voor de melding moet worden gebruikt, staat op de Internetpagina van de gemeente.

 

Wie sandwichborden op of aan de weg wil plaatsen, moet rekening houden met de volgende beperkingen:

  • De borden mogen alleen worden aangebracht aan daartoe aangewezen lichtmasten;
  • Per lichtmast mag maximaal 1 sandwichbord worden aangebracht;
  • Per activiteit mogen maximaal 20 sandwichborden worden aangebracht;
  • Per dorpskern mogen per activiteit maximaal 4 sandwichborden worden geplaatst;
  • De borden moeten te maken hebben met een gebeurtenis van tijdelijke aard;
  • Het mag niet gaan om commerciële reclame;
  • Het betreft zaken die alleen Schagen betreffen
  • De borden mogen niet langer blijven staan dan 2 weken.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden.

 

Met ingang van 1 januari 2018

De nadere regels worden gepubliceerd op zowel www.schagen.nl  als www.overheid.nl. Die nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2018. “Illegale” borden (borden die worden geplaatst in strijd met de regels) worden door de gemeente verwijderd. De kosten daarvan worden in principe verhaald op degene die de borden heeft geplaatst of heeft laten plaatsen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info