Rekenkamercommissie vraagt onderzoekidee

In 2020 wil de rekenkamercommissie Schagen weer één of meerdere onderzoeken doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Als er inwoners zijn van de gemeente Schagen die een onderwerp weten waarvan zij denken “dit is een onderzoek van de rekenkamercommissie waard”, dan wil de rekenkamercommissie dit graag ontvangen. U kunt uw idee dan insturen. Met omschrijving van het onderwerp. Vertel daarbij kort en duidelijk waarom u vindt dat een onderzoek op zijn plaats is. Daarbij gaat het uiteraard om zaken die het persoonlijk belang overstijgen; het moet iets zijn waar veel burgers mee te maken hebben.

Alle suggesties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en opgenomen in een lijst van mogelijke onderzoeken. De rekenkamercommissie zal elke inzender laten weten of ze de suggestie overneemt.

Reageer vóór 1 januari a.s. en stuur uw idee naar rekenkamer@schagen.nl, of per post naar rekenkamercommissie Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Het zelfde adres kunt u gebruiken als er vragen zijn of men in contact wilt komen met de rekenkamercommissie.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info