Rekenkamercommissie

Ook in 2017 doet de rekenkamer Schagen weer één of meerdere onderzoeken naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Heeft u als inwoner van de gemeente Schagen een onderwerp waarvan u denkt: daar zou de rekenkamercommissie eens een onderzoek naar moeten doen? Stuur dit idee dan in

Omschrijf het onderwerp en vertel kort en duidelijk waarom u vindt dat een onderzoek op zijn plaats is. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen. Met andere woorden: er dienen belangen van veel inwoners bij het onderwerp betrokken te zijn.
Uw suggestie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en opgenomen in een lijst van mogelijke onderzoeken. Op basis van die lijst en enkele criteria stelt de rekenkamer het onderzoeksplan vast.

Reageer vóór 1 december en stuur uw idee naar rekenkamer@schagen.nl, of per post naar rekenkamer gemeente Schagen, Postbus 8, 1740 AA Schagen. Hetzelfde adres kunt u gebruiken als u vragen heeft of in contact wilt komen met de rekenkamer.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info