Rijkssubsidie Zorginfra stopt, gemeente redt wijksteunpunten. Maar voor hoe lang?

Met ingang van 1 januari 2018 is de rijkssubsidieregeling Zorginfrastructuur beëindigd. Hiermee bekostigden instellingen de zorg en ondersteuning in de wijken, zoals telezorg en de wijksteunpunten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad gevraagd om maximaal het bedrag van € 450.000,- dat nu te weinig wordt ontvangen van het Rijk uit de reserve Sociaal Domein beschikbaar te stellen, zodat het voortbestaan van de wijksteunpunten  in ieder geval voor 2018 kan worden gegarandeerd. De gemeente gaat met de betrokken partijen (Woonzorggroep Samen, GGZ-NHN, Omring en Evean) op zoek naar gezamenlijke oplossingen voor de toekomst.

Gemeente Schagen heeft voor het jaar 2018 aanvragen ontvangen voor een totaal van € 484.073. Het bedrag dat zij van het gemeentefonds ontvangt ter compensatie van deze kosten bedraagt in 2018 slechts €43.180. “Dat is zo’n vier en een halve ton te weinig,” rekent wethouder Ben Blonk van Samenlevingszaken uit. “Niemand mag in onze gemeente tussen wal en schip raken, dus het college heeft de raad gevraagd om het ontbrekende bedrag voor 2018 uit de reserve Sociaal Domein te mogen reserveren. Stemt de raad in, dan is het voortbestaan van de voorzieningen voor dit jaar gegarandeerd, maar dit is een eenmalige oplossing; de gemeente heeft niet de middelen om dit structureel zelf te bekostigen,” legt de wethouder uit. Wethouder  Blonk heeft samen met zijn collega-wethouders van Hollands Kroon, Den Helder en Texel een brandbrief gestuurd naar de minister, om aandacht te vragen voor dit probleem.

“Op dit moment voeren wij met vele instellingen de pilot “Langer zelfstandig thuis wonen in de gemeente Schagen, doe je samen” uit in de kernen Callantsoog, Petten en ’t Zand uit. Deze pilot moet ons inzicht geven wat er nodig is dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

We willen voorkomen dat voorzieningen die in de toekomst steeds belangrijker gaan worden, nu worden afgebroken,” benadrukt Blonk, “De overheid wil dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen; dan kun je niet de voorzieningen afbreken die dat mogelijk moeten maken. We gaan daarom met alle betrokken partijen in gesprek om te proberen gezamenlijk tot oplossingen te komen, maar we hopen en verwachten toch ook dat de minister met een fatsoenlijk nieuw subsidiebeleid komt, dat het behoud van de belangrijkste voorzieningen mogelijk maakt.” Aldus de wethouder.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info