Ruim veertig projecten in jaarprogramma 2018 De Kop Werkt!

Samen met de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Schagen, Den Helder en Hollands Kroon werken we met De Kop Werkt! samen aan de verbetering van het ruimtelijke-economisch klimaat van de regio. Hierbij ligt, naast kwaliteit van leefomgeving, arbeidsmarkt en bereikbaarheid, de focus op de economische speerpunten van onze regio; toerisme, agri en havengerelateerde bedrijvigheid. In 2018 zijn er ruim veertig projecten. Benieuwd naar alle projecten? Bekijk dan het online jaarprogramma via www.publicize.nl/de-kop-werkt.

In het jaarprogramma 2018 staat binnen het aandachtsgebied ‘attractieve Noordzeekust’ veel te gebeuren. Dit betreft met name investeringen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren voor zowel aantrekkelijkheid van het gebied voor bezoekers en voor de leefbaarheid van bewoners. Zo zijn er projecten voor de dorpspleinen van Groote Keeten en Huisduinen en komt er een gebiedsvisie voor St. Maartenszee.

Ook in het landelijke gebied staan in 2018 verscheidene investeringen op het programma. Om de toeristisch-recreatieve waarden te versterken, zoals binnen de agrarische sector (bijvoorbeeld verduurzamingsplan en Gezond lokaal voedsel) en leefbaarheid in de kernen (bijvoorbeeld met dorpsontwikkelingsplan Oudesluis, Huisvesting arbeidsmigranten en vrijkomende agrarische bebouwing). Ook wordt geïnvesteerd in de verbetering van de mogelijkheden voor waterrecreatie en wordt dit jaar gestart met de projecten om de beleving van de IJsselmeerkust te versterken en het verbeteren van de vaarroutes zoals bij Kolhorn en tussen het Amstelmeer en IJsselmeer.

Het bereikbaarheidsplan zal in samenwerking met andere overheden (RWS en PNH), in 2018 verder geconcretiseerd worden in een aantal infrastructurele ingrepen. De haalbaarheidsstudies zijn nu in gang gezet, in april worden de resultaten verwacht met wat er precies moet gebeuren en wat dat gaat kosten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info