Schagen alvast van start met nieuwe Omgevingswet

Gemeente Schagen is één van de gemeenten in Nederland die alvast mogen werken volgens de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 gaat gelden. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekendgemaakt

Door dit besluit heeft de gemeente de mogelijkheid om processen sneller te doorlopen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld huizen en bedrijven sneller gebouwd worden. Dit kan doordat de gemeente bepaalde onderzoeken niet meer hoeft te vragen bij het opstellen van een bestemmingsplan, maar pas bij het vergunningentraject. Dit scheelt tijd voor ondernemers en inwoners. Gaat iemand in beroep tegen een besluit, dan behandelt de Raad van State na ongeveer 6 maanden dit beroep in plaats van na een jaar. Dat is mogelijk doordat in dat geval degene die in beroep gaat daarbij meteen zijn hele onderbouwing moet aanleveren waarom hij het niet met het besluit een is. En niet meer tijdens het proces nog documenten mag toevoegen. De beroepsprocedure kan hierdoor veel sneller doorlopen worden.

Jelle Beemsterboer, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling: “Veel procedures duren wat mij betreft erg lang. Als gemeente proberen wij constant te versnellen zodat inwoners en ondernemers met plannen snel weten waar ze aan toe zijn en aan de slag kunnen. Daarbij lopen wij vaak tegen de grenzen van de wet aan. Dat wij nu met de nieuwe wet mogen gaan werken, zie ik als een mooie kans voor inwoners en ondernemers in Schagen. Hoeveel tijd dat gaat schelen weet ik nog niet, maar elke maand versnelling is er één. En hoewel aanvragers er misschien niet meteen veel van zullen merken, gaan wij wel alvast op de nieuwe manier werken. Ik vind het een compliment aan de ambtelijke organisatie waard dat wij nu al klaar zijn voor de Omgevingswet en daar als één van de eerste gemeenten mee van start kunnen. Onze inwoners en ondernemers gaan hier profijt van hebben.”

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info