Schagen gaat voor betere afvalscheiding

De gemeenteraad van Schagen is afgelopen dinsdagavond akkoord gegaan met het voorstel van wethouder Sigge van der Veek voor betere afvalscheiding. Dit is noodzakelijk omdat we van Rijkswege verplicht zijn in 2020 75% van ons afval gescheiden in te zamelen. Hiermee voorkomen we toename van de kosten van afvalverwerking én gaan we milieuvervuiling en verspilling van waardevolle grondstoffen tegen.

Wethouder Van der Veek is blij met het besluit van de raad: “We staan voor een pittige opgave als het gaat om afvalscheiding. En dan heb ik het niet over de logistiek of de techniek, die is bij HVC in prima handen. De grootste opgave ligt bij onszelf, de inwoners van Schagen. We begrijpen inmiddels allemaal wel dat we dubbel geld verspillen door waardevolle grondstoffen te verbranden, nu moeten we onszelf aanleren om bewuster met afval om te gaan. Dat zal in het begin best even wennen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken.”

Nieuwe wijze van inzamelen
De nieuwe wijze van inzamelen heeft tot doel om de scheiding van plastic, gft-afval en papier te stimuleren, zodat deze grondstoffen kunnen worden hergebruikt en huishoudens veel minder ‘grijs’ afval overhouden dat moet worden verbrand. Met ingang van 1 januari krijgen alle huishoudens gefaseerd een rolemmer om plastic en drankkartons in te zamelen. Deze wordt eens in de vier weken geleegd. De groene rolemmer voor gft-afval blijft en wordt eens in de twee weken geleegd. Papier wordt – zoals ook nu het geval is – eens per vier weken door verenigingen los ingezameld. Het resterende afval  brengen inwoners van verschillende woonkernen naar  verzamelcontainers. In het buitengebied en bij lintbebouwing houdt men de vertrouwde grijze emmer, maar deze wordt nog maar eens in de vier weken geleegd. “Dat laatste líjkt misschien weinig”, zegt de wethouder. “Maar uit ervaring blijkt: als we al het plastic, papier en gft-afval dat we nu nog in de grijze emmer gooien goed scheiden, dan blijft er zo weinig restafval over, dat je makkelijk vier weken met een rolemmer doet.”

Inwoners dachten mee
De nieuwe wijze van inzamelen is uit zes scenario’s gekozen met participatie van 855 inwoners van de gemeente Schagen, die via het bewonerspanel en via sociale media en nieuwsbladen meedachten. “Uit deze participatie kwam naar voren dat inwoners van Schagen bereid zijn zich in te zetten voor betere afvalscheiding en daar geloof ik ook in; vandaar mijn volle vertrouwen dat het ons gaat lukken om die 75 procent op termijn te halen”, aldus de wethouder.

 

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info