Schagen houdt het boombestand veilig

Dit voorjaar zijn alle bomen van de gemeente Schagen geïnspecteerd. Hieruit blijkt dat Schagen 295 bomen moet kappen omdat ze anders onveilig worden. Een deel daarvan is aangetast door ziektes. Niet alleen de iepen hebben last van een besmettelijke ziekte. Ook paardenkastanjes en essen worden ziek door respectievelijk de kastanjebloedingziekte en de essentaksterfte. Wethouder Hans Heddes; “Het lijkt een behoorlijk aantal dat we nu moeten kappen. Toch is dit minder dan 1% van alle 36.620 bomen die in eigendom zijn van de gemeente Schagen. Als de veiligheid van de inwoners in het geding komt, moeten ze helaas gekapt worden.”

 

Locaties

De te kappen bomen staan verspreid over de hele gemeente. Een paar plekken springen eruit omdat daar relatief veel bomen worden gekapt. Aan Warmenhuizerweg in Warmenhuizen worden 20 essen in de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad weggehaald. Deze essen zijn ernstig aangetast door de essentaksterfte. In Petten bij de Tankvallen haalt Schagen 15 bomen in de beplanting tussen De Singel en de Bergeendstraat weg. Het gaat om 6 zieke iepen en om bomen met dood hout in de kroon. Ook in Groote Keeten bij het Sandepark worden 12 bomen gekapt, 10 daarvan zijn zieke iepen. De andere 2 bomen hebben ook dood hout in de kroon. Op www.schagen.nl/bomen staat een kaart met daarop alle bomen die gekapt worden

 

Werkzaamheden

In juli start de gemeente met het kappen van de bomen. Eerst worden de zieke bomen en de bomen waar al een kapvergunning voor is, gekapt. In september of oktober is deze klus klaar. Op plaatsen waar het voor de groenstructuur en uitstraling van de omgeving van belang is, planten wij aankomende winter bomen terug. In de meeste gevallen komen die op dezelfde plek te staan. In sommige gevallen zoekt de gemeente een plek in de buurt als dit beter is voor de boom of voor de omgeving.
Welke bomen terug geplant worden en waar ze precies komen te staan staat in het najaar op www.schagen.nl/bomen. Gemeente Schagen plant meer verschillende boomsoorten door elkaar heen. Dit geeft meer biodiversiteit en hiermee wordt voorkomen dat in de toekomst hele straten gekapt moet worden door boomziektes.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info