Schagen samen op weg naar een dementie-vriendelijke gemeente

In de eerste maanden van 2019 begint gemeente Schagen samen met meerdere organisaties diverse acties om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers/winkeliers dementie-vriendelijk te maken. Zo biedt de gemeente via het netwerkdementie-nhn gratis trainingen aan.

Op 21 september 2018 heeft Schagen het estafettestokje van de gemeente Alkmaar overgenomen, om een dementievriendelijke gemeente te worden. In zo’n gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Dat lukt omdat de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

Van 7 t/m 27 januari 2019 wordt In geheel Noord-Holland een publiekscampagne gevoerd. Zie https://samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord In Schagen gaan de ambassadeurs het onderwerp onder de aandacht brengen bij de ondernemers, verenigingen en dorpsraden. De ambassadeurs in gemeente Schagen zijn de raadsleden Marcel Sanders, Puck de Nijs-Visser, Marga Mulder en Harry Piket. Zij werken samen met organisaties als Geriant, Alzheimer Nederland, Woonzorggroep Samen, WonenPLusWelzijn en Netwerk Dementie Noord Holland Noord.

In en vanaf januari houden de ambassadeurs een rondgang bij de winkeliers in de diverse dorpskernen. Zij bieden daar onder meer ook een on-line training aan en voor hen die een verdieping willen een training op een centrale locatie. Op donderdag 10 januari is er een informatiekraam in winkelcentrum Makado. Samen met genoemde organisaties wordt daar het publiek aangeboden om een geheugentestje te doen (Geriant), een aantal plaatselijke ondernemers kan met een VR (virtual reality) bril ervaren wat iemand met dementie beleeft. Tevens is er gratis een korte online training te doen. Daarnaast krijgen de verenigingen en dorpsraden en brief/mail en uitnodiging om een training te volgen.

Alle organisaties en ondernemers die nog een stapje verder willen gaan, kunnen het predicaat “dementievriendelijke organisatie/winkel” aanvragen. Hiertoe moet het merendeel van het personeel getraind zijn in het kennen en herkennen van mensen met dementie, tevens moet de organisatie aangeven wat voor een faciliteiten zij beschibaar stellen voor deze groep (aparte winkeltijden, geen muziek, begeleiding bij de koop etc). De trainingen kunnen on-line gevolgd worden via https://samendementievriendelijk.nl/noordhollandnoord. Nadere berichten over de activiteiten volgen nog.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info