Schooldirectie moet streng zijn: geen extra vakantieverlof

Het lijkt zo handig om voor de vakantiedrukte uit op reis te gaan met je kinderen. Maar het mag niet. De schooldirectie moet streng zijn. De Leerplichtwet biedt schoolhoofden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen ruimte voor het toekennen van extra (vakantie)verlof. In de praktijk worden die regels soms heel verschillend toegepast.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) vindt het belangrijk dat alle ouders van leerlingen in de regio er op kunnen rekenen dat hun verzoeken om extra verlof op dezelfde manier worden beoordeeld. Met de voorjaarsvakantie voor de deur, heeft het RBL alle schooldirecteuren in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen daarom nog eens extra opgeroepen de regels voor het verlenen van extra vakantieverlof strikt te hanteren.
Wanneer ouders, ondanks een afwijzing van hun verzoek om extra vakantieverlof, toch buiten de schoolvakanties op vakantie gaan, zijn zij in overtreding. De schooldirecteur is in zo’n geval wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar stelt dan vervolgens een onderzoek in en kan uiteindelijk proces verbaal tegen de ouders opmaken.
Om problemen voor henzelf en voor de schooldirectie te voorkomen, raden wij alle ouders aan om hun kind alleen in de toegestane vrije tijd vakantie te laten nemen.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info