Sneller en goedkoper bestemmingsplannen wijzigen

In het coalitieakkoord sprak de gemeente Schagen de ambitie uit om eens per twee jaar een bestemmingsplan op te stellen waarin alle kleinere projecten worden meegenomen. Nu moet er voor plannen van 1 woning bijvoorbeeld een hele bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Met het starten van het eerste verzamelplan onder de nieuwe omgevingswet gaat Schagen dit nu mogelijk maken. Sterker nog, elke 6 maanden zal er een verzamelplan worden vastgesteld. Hierdoor kunnen zowel initiatiefnemers als de gemeente tijd en geld besparen. Het blijft wel mogelijk om een los bestemmingsplan te wijzigen, maar voor veel plannen zal deze nieuwe vorm interessanter zijn.

In een verzamelplan worden verschillende plannen van initiatiefnemers gebundeld. Ze worden dan gelijktijdig met de volgende update van het paraplu-omgevingsplan ter vaststelling aangeboden. Dat aanbod gaat naar de gemeenteraad, die omgevingsplannen vaststelt. Voordeel van deze werkwijze is dat veel meer initiatieven tegelijkertijd kunnen worden afgehandeld. Zo kan de gemeente de benodigde verwerkingstijd en kosten van het proces verminderen. Dit betekent voor initiatiefnemers dat zij sneller aan de slag kunnen en dat zij goedkoper uit zijn.

“De nieuwe omgevingswet gaat in 2022 in, daarin wordt straks meer mogelijk. Doordat Schagen mag experimenteren met de omgevingswet kunnen wij nu ook hier onze dienstverlening verbeteren. Ik hoop dat dit een voorbeeld zal zijn voor andere gemeenten die straks ook met de omgevingswet aan de slag zullen gaan.” licht wethouder Jelle Beemsterboer toe. “Ik ben er trots op dat we hierdoor de ambitie in ons coalitieakkoord uit kunnen voeren, sterker nog, we gaan nog sneller dan we toen dachten te kunnen gaan.”

Nieuwe werkwijze
Elk initiatief kan meegenomen worden in het Verzamelplan.Onder voorwaarden dat hiervoor een conceptaanvraag is ingediend en het college van burgemeester en wethouders ermee heeft ingestemd om het plan verder uit te werken. Verder is het van belang dat de planning realistisch is, de benodigde stukken tijdig worden aangeleverd en dat er een mogelijkheid is geboden voor participatie. Als het eerste Verzamelplan al gestart is? Dan gaat het initiatief mee in het eerstvolgende plan, zes maanden later. De gemeenteraad beslist over het verzamelplansysteem na de zomer van 2021.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info