Spectaculair veel plastic ingezameld in Schagen

In het tweede kwartaal van 2016 blijkt opmerkelijk veel plastic te zijn ingezameld in Schagen. Bijna 200 ton meer. De oorzaak daarvan is overduidelijk de nieuwe afvalinzameling met eigen container voor plastic, blik en lege drankenkartons.

“Het is helemaal geweldig welk resultaat we nu zien. In het restafval, zeg maar de grijze container, is een kwart minder terecht gekomen. Ons scheidingspercentage is met ruim 10% gestegen en komt nu uit op 71%. Ik ben zo trots op ons in Schagen. Het gaat heel goed”, zegt wethouder Sigge van der Veek.

April, mei en juni vormden het eerste kwartaal waarin de nieuwe afvalinzameling draaide. Met onmiddellijk succes. De hoeveelheid restafval nam met 20 tot 25% af. In 2015 werd er nog 2600 ton restafval verzameld in het tweede kwartaal, nu 1900 ton. Er werd 400 ton meer groente-, fruit- en tuinafval (GFT) ingezameld en oud papier steeg ook met 10%. Glas en grof huishoudelijk afval bleven op hetzelfde hoge niveau. PMD (plastic, blik en lege drankenkartons) steeg van 253 naar 414 ton. De verschillende afvalstromen namen met 10% toe (bronscheidingspercentage). Daarmee zit Schagen bijna aan de wens van de rijksoverheid voor het jaar 2020. De rijksoverheid stelt dat de 65% bronscheiding van 2015 moet stijgen naar 75% in 2020.

Doorgaan
Toch is wethouder Van der Veek nog niet helemaal tevreden. “Onze stip aan de horizon is en blijft de gezamenlijke doelstelling van honderd kilo restafval per persoon per jaar en vijfenzeventig procent afvalscheiding in 2020. De resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn, maar toch nog de nodige inspanningen en maatregelen nodig zijn.”

Ondergrondse restafvalcontainers Waldervaart en Schagen Centrum
Op dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober worden in Waldervaart en Schagen Centrum voor de laatste keer de grijze restafvalcontainers geleegd. Daarna worden de grijze containers ingenomen. Bewoners krijgen in die week de beschikking over een eigen container voor plastic, blik en lege drankenkartons. Voor het overige restafval zijn inmiddels ondergrondse restafvalcontainers geplaatst, waarin bewoners hun resterende afval kwijt kunnen. “In Waldervaart ontstaat daarmee ons ideale plaatje met de waardevolle afvalstromen; plastic & blik & drank en karton, gft en papier per aparte container aan huis en restafval op enige afstand”.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info