Informatie

Z.V.V. Sparta’67

Z.V.V. Sparta ’67 is al me er dan veertig jaar één van de meest toonaangevende zaalvoetbalverenigingen in de regio met een actief bestuur, enthousiaste leden en een geweldige accommodatie.

 

Missie en Visie

Z.V.V. Sparta’67 heeft als doelstelling dat eenieder in staat moet kunnen worden gesteld om op acceptabele voorwaarden zijn of haar favoriete sport te beoefenen zowel op recreatief als op prestatief niveau. Het bestuur zal steeds trachten alle ontwikkelingen binnen en buiten haar vereniging zo transparant mogelijk naar haar leden te ventileren, waarbij een gezonde financiële basis als uitgangspunt dient. Als vereniging willen we tevens een actieve sociale rol spelen binnen onze gemeenschap.

 

Normen en waarden

Onze leden, bestuursleden en vrijwilligers tonen respect voor al onze gasten en collega’s. Wij hebben waardering voor de tegenstander, scheidsrechter, vrijwilliger, etc. Wij vloeken niet, zijn sportief en laten anderen in hun waarde.

 

Eerste team vlaggenschip

Het eerste team vormt het vlaggenschip van onze vereniging, waarbij onze selectie door onbetaalde spelers wordt gevormd. Wij kunnen dit continueren door het op peil houden/verbeteren van de faciliteiten, organisatie en de begeleiding.

 

Jeugdopleidingen

De jeugd is de toekomst. Wij investeren in de opleiding/kwaliteit van onze trainers, bij voorkeur (oud) spelers vanuit onze eigen selectie. Dit verhoogt de kwaliteit van onze jeugdzaalvoetballers en biedt een hoge mate van doorstroming naar onze selectieteams.

 

Seniorenteams

Wij bieden voldoende mogelijkheden tot het spelen van zaalvoetbal in ’t Zand voor senioren teams op alle niveaus.

 

Dames afdeling

Het streven is de dames afdeling een wezenlijk en volwaardig onderdeel te laten vormen van ZVV Sparta’67, bij voorkeur met minimaal twee teams.

 

Contact

Geïnteresseerd geraakt in deze mooie vereniging, neem dan contact op met het secretariaat en neem ook eens een kijkje op onze website: www.multitreffer.nl/sparta67