Informatie

Info over de tennisvereniging in `t Zand
Wij zijn een recreatieve vereniging, maar ook met mogelijkheden tot deelname aan zowel interne als externe toernooien en competitiewedstrijden. Voor de leden zijn er mogelijkheden om aan tennislessen deel te nemen.We zijn opgericht op 27 november 1975. De tennisvereniging is toen begonnen op de handbalvelden en het toenmalige bestuur was al direct op zoek naar een geschikte plaats voor tennisbanen.
In april 1978 kreeg de tennisvereniging de huidige plek als tenniscomplex toegewezen met drie mateco(beton)banen.
Inmiddels beschikken we over vier verlichte kunstgrasbanen en een kantine ’t Zandhuisje genaamd. Een mooie plek om na de wedstrijd andere dorpsgenoten te ontmoeten en te leren kennen.
Op dit moment heeft de vereniging bijna vierhonderd leden.

Het bestuur en de hieronder staande commissies houden de vereniging draaiende.

De Recreantencommissie, deze organiseren voor de recreanten/beginnende tennissers een dubbeltennis competitie op de zondagochtend (van 8 tot 9 en 9 tot 10 uur) Het leuke hiervan is dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden bij de indeling met de sterkte en zo wordt contact gelegd met andere leden.

De wedstrijdcommissie, deze organiseren diverse interne competities en toernooien voor de senioren.

De jeugdcommissie, deze organiseren diverse interne competities en toernooien voor de jeugd.

De kantinecommissie, zij zorgen voor de indeling van de kantine en schoonmaakdiensten en de bevoorrading van de kantine. Nu zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we beschikken over een eigen home en zij proberen dat zo schoon en mooi mogelijk te houden, samen met u.

De onderhoudscommissie, voor het onderhoud van de banen en alles daaromheen. Zodat onze tennisvereniging er altijd prima uitziet.

De open toernooi commissie, zij zorgen een maal per jaar voor de gehele organisatie van het
‘Vlotbrugtoernooi’. Dit is een open toernooi met tegen de driehonderd deelnemers.

Verdere info kunt u vinden op de website www.tvtzand.nl/

Algemeen:
Tennisvereniging ’t Zand
Koning Willem II weg, 2
1756 BH ’t Zand
0224-591940
info@tvtzand.nl

Secretariaat
Willem ’t Hartstraat 1
1756 TE ’t Zand
06-51132559

Penningmeester/ledenadministratie
penningmeester@tvtzand.nl

Voor meer informatie omtrent de tennislessen;
www.baarstennisschool.nl

De contributie bedraagt;
Senioren ( vanaf 18 jaar), €90,00 per jaar.
Aspiranten ( 12 t/m 17 jaar), €40,00 per jaar.
Junioren €30,00 per jaar
Deelname aan competitie, €19,50 per competitie