St. Jozefbasisschool en Kindcentrum Hoge Ven zijn gezond!

St. Jozefbasisschool uit ’t Zand en Kindcentrum Hoge Ven uit Warmenhuizen hebben het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten zij zien dat beide scholen voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Beide directies zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. De St Jozefbasisschool heeft het themacertificaat Voeding behaald. “Het schoolfruit, Jongeren Op Gezond Gewicht, Ik Lekker Fit en de Rabo AZ Foodtour hebben bijgedragen aan dit behaalde resultaat”, aldus directeur Teske Mensonides. “Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn zich meer bewust van gezonde voeding. De leerlingen drinken vaker water en nemen gezondere lunches mee naar school”.

 

Kindcentrum De Hoge Ven heeft het themacertificaat Bewegen en sport behaald. De Hoge Ven biedt, naast de gymlessen, leerlingen structureel aanbod van beweeg- en sportactiviteiten aan. Er is extra aandacht voor leerlingen met minder motorische vaardigheden. Het schoolplein nodigt ook uit tot veel bewegen en de actieve sportcommissie stimuleer de leerlingen om deel te nemen aan sportactiviteiten. De directrices Karin Kooij en Marie-José Tinebra zijn trots om een Gezonde School te zijn.

 

Samenhang initiatieven versterkt gezonde leefstijl

In de gemeente Schagen zijn verschillende initiatieven die door de onderlinge samenhang de gezonde leefstijl versterken. Met Jongeren Op Gezond Gewicht, Ik Lekker Fit en de Impulsregeling Bewegen op school wordt het eten van gezonde voeding en meer bewegen op basisscholen gestimuleerd.  “Alle basisscholen in de gemeente Schagen kunnen deelnemen aan deze initiatieven”, aldus wethouder Sigge van de Veek. “Het vignet Gezonde School wordt op deze twee Gezonde Scholen nog uitgereikt. Straks kan iedereen op het schoolplein zien dat Kindcentrum de Hoge Ven en de St. Jozefbasisschool een Gezonde School is!”.

 

Bijeenkomst Gezonde School

Vanuit Ik Lekker Fit Schagen wordt op dinsdag 24 september een bijeenkomst Gezonde School georganiseerd. Gezonde School aanpak in Schagen is een samenwerking tussen Judith Gielens, projectleider Ik Lekker Fit en JOGG Schagen en GGD Hollands Noorden. Hierbij ondersteunt en adviseert de GGD scholen om Gezonde School te worden. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl of neem contact op met Marsha Kaarsbaan via het telefoonnummer (088) 0100 550.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info