Steun aan ondernemers

Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Ondernemers doen bijna geen zaken meer. Dat hakt er in. Landelijk zijn er maatregelen genomen om de ondernemers bij te staan. Gisteren hebben de ministers Hoekstra (financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) de steunmaatregelen van het kabinet voor zzp’ers en het bedrijfsleven aangekondigd. Ook werknemers maken zich zorgen. Alles is er op gericht om het inkomen en voortbestaan van ondernemers en inwoners te ondersteunen. Ook in de dorpen en stad van gemeente Schagen hebben bedrijven het moeilijk. Gemeente Schagen doet het volgende op financieel gebied voor de ondernemers en inwoners.

Gedurende de tijd van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beteugelen: de gemeente laat begrip voor de ondernemers leidend zijn. Er is geen handhaving op niet of te laat betalen van gemeentelijke belastingen. De gemeente zal het verzenden van aanmaningen en dwangbevelen voorlopig uitstellen. Dit geldt ook voor inwoners die wegens arbeidstijdverkorting met vermindering van hun inkomen te maken krijgen.

Wethouder Joke Kruit: “Van de belastingaanslagen zullen we de komende drie maanden geen aanmaning sturen. Ondernemers die de betaling in deze onzekere tijd nog even niet kunnen doen, hebben zo in elk geval lucht tot juli. Wij verwachten dat er dan veel meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronamaatregelen en de effecten van het Rijksbeleid.” De ondernemers van het stadscentrum van Schagen zouden in maart 2020 een aanslag ontvangen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De verzending van deze aanslagen wordt ook uitgesteld.

Bijstandverlening zelfstandigen
Zelfstandigen zoals ZZP’ers (Zelfstandigen zonder personeel) vragen momenteel aan de gemeente of zij in aanmerking komen voor de bijstandverlening voor zelfstandigen. De rijksoverheid ontvangt deze vragen ook en is bezig met het treffen van maatregelen.

In afwachting van die informatie geldt alvast dat de gemeente niet handhaaft op betaling en voorlopig geen aanmaningen en dwangbevelen verzendt.

Meer informatie geeft de Kamer van Koophandel via https://www.kvk.nl/corona/
Voor algemene vragen kunnen zelfstandigen en andere ondernemers bellen naar bedrijfscontactfunctionaris Menno Bes, via tel. 0224-210400 ( vragen naar Menno Bes).

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info