Stichting Stimulering onderzoekt haalbaarheid Sportdag ’t Zand

Beste inwoners van ’t Zand en omstreken.

Sportdag ’t Zand wordt al ruim 60 jaar lang in ons dorp georganiseerd, is inhoudelijk een aantal malen aangepast en bestaat de laatste jaren uit een mountainbikewedstrijd en een hardloopwedstrijd opgehangen aan de zaterdag van de plaatselijke kermis. Dit mooie evenement met zijn rijke traditie lijkt echter verloren te gaan met als voornaamste reden: een al jaren afkalvend deelnemersveld.
Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en omgeving vindt dit een aderlating voor ons sportieve dorp. Samen met het Sportdag comité willen wij trachten dit evenement nieuw leven in te blazen, met als missie: het organiseren van een sportief evenement dat of door het deelnemersveld of door het speciale parcours of door de strakke organisatie of door de uitgekiende datum of een combinatie van deze factoren zoveel indruk maakt op de deelnemers dat zij deze automatisch in hun agenda zetten voor volgend jaar. Om hierin te kunnen slagen is het van groot belang dat wij op de hoogte zijn van uw wensen, voorkeuren en suggesties als eventuele deelnemer aan dit evenement.
Om die reden zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met de Hoge School van Amsterdam in de vorm van een stage-opdracht. De stagiair heeft als opdracht om een marktonderzoek uit te voeren (het inzichtelijk maken van uw wensen) met daaraan gekoppeld een adviesrapport.

In het belang van de Sportdag ’t Zand, verzoeken wij u vriendelijk om vijf minuten van uw tijd vrij te maken voor het invullen van onderstaande enquête. Graag invullen voor maandag 5 mei. Met uw medewerking hopen wij de Sportdag een nieuw leven te geven.

U kunt de enquête uitprinten en invullen. Inleveren kan op de volgende adressen:
Adri de Wit, Keinsmerweg 50, t Zand
Ronald Bos, Julianastraat 76, ‘t Zand

Indien u echter beschikt over een PC of laptop is het eenvoudiger om de online enquête in te vullen via deze link: http://www.thesistools.com/web/?id=407371

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info