Stichting Uitbreiding Kolksluis koopt 3,8 hectare grond

Na de oprichting van de stichting Uitbreiding Kolksluis is een volgende stap gerealiseerd. Er is 3,8 hectare grond gekocht van de gemeente Schagen na uitgebreide onderhandelingen. De stichting wil hier 2,5 ha bouwgrond ontwikkelen en verkopen aan geïnteresseerde ondernemers.

Met deze stap is een lang gekoesterde wens van ondernemend ’t Zand in vervulling gegaan. De stichting laat in een reactie weten: ,,In nauwe samenwerking met het bestuur van de Zakenclub hebben we deze unieke stap kunnen zetten. Een plek ontwikkelen waar bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven zich in ons dorp kunnen vestigen, dat is het doel waar we naar streven. Na jaren van wachten heeft de gemeente Schagen eindelijk groen licht gekregen van de provincie Noord-Holland om deze uitbreiding te faciliteren. Om deze mogelijkheid zo snel mogelijk in de ontwikkeling van het terrein om te zetten hebben wij als ondernemers zelf het initiatief genomen. Met een goed plan hebben we de gemeente er van overtuigd dat we tegen een redelijke prijs (€ 85,- per m2) het aangeboden grasland kunnen omzetten in bouwkavels. De ontwikkelde kavels zijn al voorzien van een bedrijfsbestemming dus na het indienen van een omgevingsvergunning is het mogelijk dat kandidaat kopers binnen acht weken kunnen beginnen met bouwen.”

Meer informatie over de voorwaarden en verkoop van deze grond kan worden ingewonnen bij Adriaan Jongejan of Cock Tuin.

Uitbreiding Kolksluis ondertekenen (1)

Uitbreiding Kolksluis ondertekenen (2)

Uitbreiding Kolksluis ondertekenen (3)

Uitbreiding Kolksluis ondertekenen (4)

FOTO’S AANGELEVERD

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info