Strategische Visie 2040 vastgesteld

Dinsdag 4 juli heeft de gemeenteraad van Schagen de Strategische visie 2040 ‘Samen werken aan geluk’ vastgesteld. Burgemeester Marjan van Kampen: “Werken loopt als rode draad door de visie heen. Maar ook recreëren, wonen en geluk zijn pijlers van deze visie. Hiermee laten we aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden zien waar wij als gemeente voor staan en kunnen we de koers van onze gemeente bepalen voor de komende jaren.”

De visie is het resultaat van een proces, waarin honderden mensen hebben meegedacht met de gemeente. De gemeenteraad was lovend over het proces waarbij zoveel mensen hebben meegedacht tijdens werkbijeenkomsten, gesprekken, interviews, speeddates en de wedstrijd voor 10-jarigen. Alles wat de gemeente heeft opgehaald, is samengebundeld tot één A4: de Strategische Visie 2040 ‘Samen werken aan geluk’. Om te voorkomen dat de visie een stuk papier blijft, heeft de raad 4 juli ook besloten, dat het college bij nieuw beleid steeds aangeeft hoe dat nieuwe beleid bijdraagt aan de visie. De vastgestelde visie is digitaal te vinden op www.schagen.nl/visie2040.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info