Subsidie gemeentelijke monumenten

Gemeente Schagen is rijk aan cultureel erfgoed en hecht daar veel waarde aan. Het grote aantal monumenten is daar een voorbeeld van. Om deze monumenten in goede staat te houden heeft de gemeente een bedrag voor subsidie voor onderhoud én behoud van gemeentelijke monumenten in haar begroting opgenomen. Het subsidiebedrag van 2019 is nog niet volledig gebruikt. Wethouder Jelle Beemsterboer; “Wij zijn trots op het cultureel erfgoed in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat dit in goede staat is en blijft. Daarom kunnen bewoners van een gemeentelijk monument subsidie krijgen voor het onderhoud hiervan. Voor dit jaar zit er nog geld in de pot.”

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie voor een gemeentelijk monument bedraagt maximaal 50% van de kosten die gemaakt moeten worden voor het in stand houden, met een maximum van € 2.000,- per monument per jaar. Eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken en molens mogen ook van deze subsidie gebruik maken. Hierbij is de hoogte van de subsidie maximaal 30% van de kosten. Is een bouwhistorisch onderzoek of onderzoek naar originele kleuren verf nodig, dan kan deze subsidie hier ook voor gebruikt worden. De subsidieverlening gebeurt op volgorde van aanvraag, totdat het maximum van het totale subsidiebudget is bereikt. Wacht niet te lang met aanvragen, er is nu nog budget voor 2019 beschikbaar!

 

Meer informatie over subsidie voor monumenten is te lezen op www.schagen.nl/subsidiemonumenten.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info