Subsidie peuterspeelzalen verandert per 1 augustus

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 27 mei een verordening vastgesteld, waarin de nieuwe subsidieregels voor peuterspeelwerk zijn vastgelegd. Dit houdt in dat er voor ouders met een peuter op de peuterspeelzaal per 1 augustus het nodige verandert.

De peuterspeelzalen hebben vanaf 1 augustus geen recht meer op de subsidie van de gemeente. In plaats daarvan kunnen ouders recht hebben op een vergoeding om de kosten van de peuterspeelplaats te betalen.

De peuterspeelzalen worden per 1 augustus een kinderopvangorganisatie. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst kunnen daarom deze toeslag gebruiken als tegemoetkoming in de kosten van de peuterspeelzalen. Ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag, zoals kostwinnaarsgezinnen, kunnen recht hebben op een gelijksoortige vergoeding van ons. Dankzij deze vergoeding blijft de ouder, net als nu, maar een (klein) deel van de kosten zelf betalen. De vergoeding wordt net als de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst inkomensafhankelijk. Ouders vragen de vergoeding aan via de kinderopvangorganisatie die een peuterplaats aanbiedt aan. De gemeente betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de aanbieder, waardoor zij nog slechts het resterende deel bij de ouders in rekening brengen.

De gemeente verandert de subsidieregels om te bereiken dat kinderopvang en peuterspeelzalen zo veel mogelijk op elkaar gaan lijken. Voorheen waren het twee verschillende soorten organisaties en was de financiering anders geregeld. De laatst jaren zijn er door het rijk steeds meer en zwaardere regels met kwaliteitseisen ingevoerd. De regels zijn voor beide organisaties bijna hetzelfde. De kwaliteit van hun diensten lijkt steeds meer op elkaar. Daarom vinden we het moment aangebroken om het voor beide organisaties mogelijk te maken zowel peuterspeelzaalwerk als kinderopvang aan te bieden. Dat kan alleen als wij onze manier van subsidiëren van de peuterspeelzaal aanpassen aan de financiering van de kinderopvang. Door het samenvoegen van de twee voorzieningen kan er meer en verschillend aanbod voor de ouders ontstaan.

Heb jij ook nieuws? Mail het aan redactie@tzand.info